nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019(XI.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-11-30 - 2019-12-01
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2019(XI.29.) önkormányzati rendelete
Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet módosításáról


Járdánháza Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d./pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. §

A Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzat Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzat rendelet (továbbiakban: Ör.) 10. §-a az alábbi (8)-(9) bekezdésekkel egészül ki:

„(8) Az előterjesztő, a képviselő-testület bizottsága, a képviselő-testület tagja valamint a roma nemzetiségi önkormányzat elnöke az előterjesztéshez – írásban – módosító indítványt nyújthat be a képviselő-testülethez.

(9) A módosító indítványt legkésőbb az ülést megelőző napon 12.00 óráig írásban kell benyújtani a polgármesternél, a jegyző egyidejű értesítésével.”


2. §

Az Ör. 15. § (2) bekezdésében a „hét” szövegrész helyébe a „hónap első” szöveg lép.


3. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) Hatályát veszti a 14/A. §. (1) bekezdése, a 14/A. § (2) bekezdésében az „és a falugyűlés”, a 14/A. § (3) bekezdésében az „és a falugyűlés” valamint az „és a falugyűlést”, és a 14/A. § (4) bekezdésében az „és a falugyűlésről” szövegrész.
 Kovács Gábor                                                 Dr. Tóth Rita     

  Polgármester                                                      Jegyző                   


Záradék:


Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. CLXXXIX. törvény 51.§ (2) bekezdése, valamint Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Járdánháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.(X.27.) önkormányzati rendelet 12. § (1) bekezdése alapján a rendelet 2019. november 29. napján, a hirdetőtáblán történő kifüggesztés útján kihirdetésre került.


Járdánháza, 2019. november 29.                                                  

                                                                                                         

                                                                                                          Dr. Tóth Rita

                                                                                                              Jegyző

                                                 
Csatolmányok

Megnevezés méret
Indokolás
55.6 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!