nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-05-31 -tól
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2018 (V.30..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Község Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2017. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2017. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                182.721 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét               233.027 ezer forintban állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2. § (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                                  130.907 ezer forint

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:                                                              57.876 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                                       10.058 eFt

c) dologi kiadások:                                                                             52.203 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             1.251 eFt

e) egyéb működési célú kiadások:                                                         9.519 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 22.374 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


a) beruházások: 21.548 eFt

b) felújítások:         826 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét 3. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. § (1)   Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2)   Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(3)   Tiszagyulaháza község 2017. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4)   Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Tiszagyulaháza Község 2017. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Tiszagyulaháza Község 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. melléklete mutatja be

(7)   Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2017. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be

(8) Tiszagyulaháza Község 2017. évi maradvány levezetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza

(9) Tiszagyulaháza Község 2017. évi vagyonmérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza

(10) Tiszagyulaháza Község 2017. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község 2017. évi vagyonkimutatását a rendelet 11. melléklete tartalmazza

(12) Az Önkormányzat által adott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 12. melléklete tartalmazza

(13) Az adósságállomány alakulását a rendelet 13. melléklete tartalmazza

(14) Tiszagyulaháza Köszég Önkormányzat 2017. évben kapott támogatásairól a kimutatást a rendelet 14. melléklete tartalmazza.

(15) Tiszagyulaháza Község Önkormányzat 2017. évben átadott támogatásairól a kimutatást a rendelet 15. melléklete tartalmazza.


4. A maradvány


5. § (1) Az önkormányzat 2017. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 50.306 eFt-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.


5. Záró rendelkezések


6. § Ez a rendelet 2018. május 31. napján lép hatályba.


Tiszagyulaháza, 2018. május 29.Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                    jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. sz. melléklet
25.32 KB
2. sz. melléklet
19.27 KB
3. sz. melléklet
19.29 KB
4. sz. melléklet
14.58 KB
5. sz. melléklet
16.05 KB
6. sz. melléklet
25.04 KB
7. sz. melléklet
17.98 KB
8. sz. melléklet
15.87 KB
9. sz. melléklet
17.58 KB
10. sz. melléklet
13.48 KB
11. sz. melléklet
23.82 KB
12. sz. melléklet
14.6 KB
13. sz. melléklet
19.85 KB
14. sz. melléklet
36.98 KB
15. sz. melléklet
23.29 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!