nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Magyargéc község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.14.) rendelet módosításáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete


Magyargéc község Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013. (III.14.) rendelet módosításárólMagyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – a következőket rendeli el:


1.§


Magyargéc Község Önkormányzatának 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.(III.14.) önkormányzati rendelet (továbbiakban:”R”) 2.§ (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:


2.§


(1) Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testület a 2013. évi költségvetését


225.801 ezer forint bevétellel

225.801 ezer forint kiadással


Ezen belül működési célú kiadást összesen:

198.714eFt

  1. a személyi juttatásokat

53.916eFt

  1. munkaadókat terhelő járulékokat     

10.245eFt

  1. a dologi kiadásokat                                               

110.093eFt

  1. működési célra átadott pénzeszközöket       

24.460eFtA felhalmozási célú kiadásokat összesen:

27.087eFt

  1. felújítási kiadásokat  

21.662eFt

  1. beruházási kiadásokat

5.425eFtMűködési bevételeket:          

200.336eFtFelhalmozási bevételeket:     

25.465eFt

  1. felhalmozási célú pénzmaradvány

20.658eFt

  1. felhalmozási célú támogatás

4.429eFt

  1. felhalmozási célú egyéb bevétel       

378eFt


összegben állapítja meg.


3.§


A „R” 11.§-ában felsorolt mellékletek közül az alábbi mellékletek módosulnak: 

11.§.

A „R” 1. melléklete helyébe e rendelet 1. melléklete lép.

A „R” 2. melléklete helyébe e rendelet 2. melléklete lép.

A „R” 3. melléklete helyébe e rendelet 3. melléklete lép.

A „R˝ 10. melléklete helyébe e rendelet 4. melléklete lép.


4.§

Záró rendelkezések


E rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.
43 KB
2.
78.5 KB
3.
35.5 KB
4.
62.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!