nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-12-01 - 2017-04-03
Enying Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2015. (XI.30.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátások körzeteinek meghatározásáról

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 4. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a Kormány által kijelölt praxiskezelő által megadott szempontokat figyelembe véve és az alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményét kikérve a következőket rendeli el:


1. § (1) Enying Város Önkormányzata (a továbbiakban: Önkormányzat) három háziorvosi körzetben gondoskodik a háziorvosi ellátásról.


(2) Az (1) bekezdésben említett háziorvosi körzetek a következők:

  1. I. számú háziorvosi körzet,
  2. II. számú háziorvosi körzet,
  3. III. számú háziorvosi körzet.

(3) Az I. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 1. melléklete tartalmazza.


(4) A II. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(5) A III. számú háziorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 3. melléklete tartalmazza.


1. § (1) Az Önkormányzat két házi gyermekorvosi körzetben gondoskodik a házi gyermekorvosi ellátásról.


(2) Az (1) bekezdésben említett házi gyermekorvosi körzetek a következők:

  1. I. számú házi gyermekorvosi körzet,
  2. II. számú házi gyermekorvosi körzet.

(3) Az I. számú házi gyermekorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(4) A II. számú házi gyermekorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 5. melléklete tartalmazza.


3. § (1) Az Önkormányzat két fogorvosi körzetben gondoskodik a fogorvosi alapellátásról.


(2) Az (1) bekezdésben említett fogorvosi körzetek a következők:

  1. I. számú fogorvosi körzet,
  2. II. számú fogorvosi körzet.

(3) Az I. számú fogorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(4) A II. számú fogorvosi körzet területi beosztását az e rendelet 7. melléklete tartalmazza.


4. §  (1) Az Önkormányzat három védőnői körzetben gondoskodik a védőnői ellátásról.


(2) Az (1) bekezdésben említett védőnői körzetek a következők:

  1. I. számú védőnői körzet,
  2. II. számú védőnői körzet,
  3. III. számú védőnői körzet.

(3) Az I. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(4) A II. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 9. melléklete tartalmazza.


(5) A III. számú védőnői körzet területi beosztását az e rendelet 10. melléklete tartalmazza.


5. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti ellátás (a továbbiakban ügyeleti ellátás) körzethatára Enying város közigazgatási területe.


(2) Az ügyeleti ellátást végző szolgáltató feladat-ellátási megállapodást köthet más települési önkormányzatokkal. Ezek körzethatárát az adott települési önkormányzatok határozzák meg rendeleteikben.


6. § Az iskola-egészségügyi ellátás Enying város közigazgatási területére terjed ki.


7. § Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.


(2) Hatályát veszti az egészségügyi alapellátások körzeteiről szóló 13/2005. (IX. 22.) önkormányzati rendelete.


                  Viplak Tibor s.k.                                                                              Dr. Kóródi-Juhász Zsolt s.k.

                    polgármester                                                                                                   jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-5. melléklet
50.81 KB
6. melléklet
49.4 KB
7. melléklet
25.13 KB
8-10. melléklet
32.55 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!