nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-06-13 - 2019-05-14
Ásotthalom Községi Önkormányzat 16/2014.(VI.12.) önkormányzati rendelete
a Jézus Szíve római katolikus templom és helyi védelem alá helyezéséről

Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontja, valamint az épített környezet átalakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 57. § (1) bekezdésének felhatalmazása alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1.§ Ásotthalom Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Jézus Szíve római katolikus templom épületét helyi, egyedi védelem alá helyezi.


2.§ (1) A védelem rövid indokolása: Az 1927-ben alapított Szeged-Királyhalmi Egyházközség számára Szeged városa 1931-ban emeltette az egyhajós templomot Kövér Tibor és Szojka Jenő városi mérnökök terve alapján, a püspökség támogatásával. Ide helyezték át a lebontott szegedi Szent Dömötör-templom négy, 19. századi faszobrát, tölgyfapadjait és orgonáját. az épületdíszítés Szabó Géza műötvös, Barth Ferenc egyházművész (üvegablakok), Kopff Ferenc és Kocsis Ferenc műbútorasztalosok (gyóntatószék), valamint Parobek Alajos freskófestő munkáját dicséri; az utóbbi a falképeken a korabeli szegedi egyházi és közélet jelentős szereplőit is megörökítette.


(2) A védett érték helye: 6783 Ásotthalom, Királyhalmi u. 36.

(3) A védett érték helyrajzi száma: Ásotthalom, belterület 390. hrsz-ú ingatlan

(4) A védett érték rendeltetése és használati módja: működő római katolikus templom.

(5) A védelem védettségi kategóriája: helyi egyedi védelem az építmény egészére.


3.§ A templom helyi, egyedi védelmének biztosítására az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény, az építészeti örökség helyi védelmének szakmai szabályairól szóló 66/1999. (VIII.13.) FVM rendelet, valamint a Ásotthalom Községi Önkormányzatnak a helyi építési szabályzatról szóló 16/2006. (VII.10.) önkormányzati rendeletének a helyi építészeti értékekről szóló rendelkezéseit kell alkalmazni.


4.§ Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Ásotthalom, 2014. június
Toroczkai László                                                    dr. Turbucz Marietta Judit    

   polgármester                                                                       jegyző

                                                                                        Kihirdetve: 2014. június 12.
dr. Turbucz Marietta Judit

              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!