nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-06-01 - 2019-06-01
Tiszacsege Város Önkormányzata 8/2019 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva és a 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörét gyakorolva Tiszacsege Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1.§


Az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló 3/2018. (II. 16.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2018. évi költségvetését

                  a.) 1.563.228 ezer Ft költségvetési bevétellel,

                  b.) 2.043.757 ezer Ft költségvetési kiadással és

                  c.) 480.529 ezer Ft költségvetési hiánnyal

          állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 81.384 ezer Ft a működési hiány és 399.145 ezer Ft a felhalmozási hiány.”


2.§


(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 17. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.


3.§


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2019. május 31.            Szilágyi Sándor                                                           dr. Bóné Mónika

              polgármester                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_6 melléklet_8_2019
503.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!