nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2015 (V.5..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
Hatályos:2015-05-06 -tól
GYÖNGYÖSOROSZI KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 7/2015 (V.5..) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE
KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 15/2014. (XI. 18.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 80. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a következőket rendeli el:


1. § 

  1. A Képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 15/2014. (XI. 18.) önkormányzati rendelet a következő XXVI/A. fejezettel és 47/A. §-sal egészül ki:


„XXVI/A. fejezet

A Gyöngyösoroszi Roma Nemzetiségi Önkormányzat működési feltételei


47/A. § Gyöngyösoroszi Községi Önkormányzat kötelező feladataként ellátja a nemzetiségi ügyekkel kapcsolatos feladatokat, ennek keretében

  1. ingyenes használatot biztosít a Gyöngyösoroszi Jókai út 3. szám alatti 25 m2 alapterületű helyiségre vonatkozóan,
  2. ingyenes használatra az RNÖ elhelyezését biztosító helyiség berendezéséhez legszükségesebb irodabútorokat, melyek pontos adatai az éves leltárban kerülnek megjelenítésre.

c) fedezi az alábbi költségeket:

ca) a Gyöngyösoroszi Jókai út 3. szám alatti helyiség vonatkozásában a teljes rezsiköltséget (ide nem értve: telefon, internet díja)

cb) a Gyöngyöstarjáni Közös Önkormányzati Hivatalon keresztül a postai költségeket,

d)   jogi és szakmai segítséget nyújt,

e) az RNÖ Képviselő-testülete üléseinek időtartamára biztosítja az Önkormányzat épületének (Kossuth u. 147.) Tanácsterme használatát.”


2. §Jelen rendelet kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!