nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-08-28 -tól
Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2015 (VIII.27.) önkormányzati rendelete
az ebrendészeti hozzájárulásról

Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 49. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) a pontjában illetve (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az alábbiakat rendeli el.


1.§ E rendelet hatálya arra az ebtulajdonosra terjed ki, aki Kulcs Község közigazgatási területén ebet tart.

2. § Kulcs Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Kulcs község közigazgatási területén tartott ebek tulajdonosaira vonatkozóan ebrendészeti hozzájárulást nem állapít meg.

3. §  A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Jobb Gyula sk.                                                                                        Dr. Árva Helga sk.

polgármester                                                                                              jegyző                                                                                                                                                                                                    


Záradék:

A rendelet-tervezetet társadalmi egyeztetése 2015. július 27. napjától 2015. augusztus 24. napjáig a Kulcsi Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján kifüggesztéssel megtörtént.

A rendelettel kapcsolatosan bejelentés, észrevétel nem érkezett.

Kulcs, 2015. augusztus 27.


Kihirdetési záradék:

A rendeletet kihirdettem 2015. augusztus 27-én.


Dr. Árva Helga

jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!