nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-26 -tól
Galgaguta Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete
Az Önkormányzat 2015. évi költségvetés módosításáról.

Galgaguta Község Önkormányzatának

2/2016. (II.26.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2015. évi költségvetés

módosításáról


Galgaguta Község  Önkormányzat Képviselõ-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV.  törvény 23. § (1) bekezdésében, valamint  a végrehajtása tárgyában kiadott 368/2011. (XII.31.) Korm.rendeletben kapott felhatalmazás alapján - Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény  feladatkörében eljárva és  figyelembe véve a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezéseit, a következőket rendeli el:


A rendelet hatálya


1. §


A rendelet hatálya Galgaguta Község Képviselõ-testületére  terjed ki.


A költségvetés bevételei és kiadásai


2.§


A képviselõ-testület az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének


                                                                                       74.866.- E Ft-ról 575.231.-E Ft-ra

                                                                                       74.866.- E Ft-ról 575.231.-E Ft-ra

módosítja.


3.§


Az önkormányzati szintû mûködési és felhalmozási célú bevételi és kiadási elõirányzatokat - tájékoztató jelleggel - mérlegszerûen e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza


4.§


A megállapított költségvetési bevételi és költségvetési kiadási főösszeg költségvetési címek szerinti részletezését e rendelet 2.  számú melléklete tartalmazza.


5.§


Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.            Dr. Bata Ákos                                                            Agócs Gábor

                  jegyzõ                                                                    polgármesterMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!