nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015 (X.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-11-01 - 2016-01-16
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 32/2015 (X.22.) Ör. számú rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §

E rendelet hatálya Ebes Község belterületén (kivéve iparterületek) a vendéglátó tevékenységet folytató üzletekre terjed ki.


2. §

(1) A vendéglátó üzlet üzemeltetője köteles zárva tartani az üzletet az év minden napján
22.00 óra és 05.00 óra közötti időszakban.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alól szilveszter éjszakája kivételt képez.


3. §

(1) A 2. § (1) bekezdésben meghatározott korlátozás nem vonatkozik

a) az önkormányzat és intézményei által szervezett rendezvényekre,

b) lakodalom tartására.


4. §

E rendelet 2015. november 1. napján lép hatályba, és ezzel egyidejűleg hatályát veszti
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 13/2011. (V. 12.) Ör. számú rendelete.
            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyző
A rendelet kihirdetve:

Ebes, 2015. október 22.
                                                                                     Dr. Hajdu Miklós

                                                                                              jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!