nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
Hatályos:2014-08-14 -tól
Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testületének
6/2014. (IV.30.) rendelete az Önkormányzat 2013. évi költségvetési beszámolójáról (Zárszámadás)

Városlőd Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, Csehbánya Község Önkormányzat Képviselő-testületének és Farkasgyepű Község Önkormányzat Képviselő-testületének véleménye kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya kiterjed Városlőd Község Önkormányzatára (továbbiakban: önkormányzat), Városlőd Község Önkormányzatának bizottságaira, a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatalra (továbbiakban: Hivatal) és az önkormányzat fenntartásában működő intézményekre (továbbiakban: intézmények).


2. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat – beleértve a költségvetési szerveit – 2013. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást


a) kiadási főösszegét                    162 632 e Ft,

b) bevételi főösszegét                  162 632 e Ft teljesítéssel fogadja el.

c) költségvetési hiány összege:    0 Ft.


(2) Az önkormányzatnak és intézményeinek 2013.december 31-én nincs hitelállománya.


(3) Az önkormányzat összevont egyszerűsített mérlegét e rendelet 1/ a és 1/b melléklete tartalmazza.


(4) Az önkormányzat teljesített bevételeit összevontan e rendelet 2. melléklete, teljesített kiadásait összevontan e rendelet 3. melléklete tartalmazza


(5) Az önkormányzat intézményei kiadásait címenként e rendelet 5. melléklete tartalmazza


3. §

(1) Az önkormányzatnak és intézményeinek nincs többéves kihatással járó döntése.


4. §

(1) Az önkormányzat és intézményei adósságállománnyal nem rendelkeznek.


5. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat vagyonkimutatását jelen rendelet 7.számú melléklete szerint fogadja el. 6. §

(1) Az önkormányzat vagyonkezelésbe, üzemeltetésre átadott vagyonról szóló kimutatása jelen rendelet 8. számú melléklete.


7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2013.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

                          Megnevezés                                                           e Ft-ban


- Működési kiadások összesen:                                  140 088  e Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                    55 699 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                           13 576 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                        62 456 e Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai:                               12 357 e Ft8. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási és felhalmozási kiadásait e rendelet 4. mellékletében foglaltak szerint 18 544 ezer forint összegben hagyja jóvá.


9. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei 2013.évi pénzmaradványát jelen rendelet 6.számú melléklete szerint hagyja jóvá.


10. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat létszám-előirányzatát 30 fő átlagos statisztikai állományi létszámmal (átlaglétszámmal), és 30 fő, az év utolsó napján foglalkoztatható záró-létszámmal jóváhagyja.11. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi költségvetésének végrehajtását 26 645 ezer forint teljesített bevétellel és 26 639 ezer forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

                          Megnevezés                                                           e Ft-ban

- Működési kiadások összesen:                                    26 645  e Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                   17 819 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                             4 737 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                          4 089 e Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal 2013.évi pénzmaradványát 6 ezer forinttal hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal egyszerűsített mérlegét e rendelet 9.melléklete tartalmazza.


(5) A Városlődi Közös Önkormányzati Hivatal teljesített kiadásait e rendelet 10. melléklete tartalmazza


12. §

(1) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2013.évi költségvetésének végrehajtását  ezer forint teljesített bevétellel és  ezer forint teljesített kiadással hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2013.évben teljesített működési, fenntartási kiadási előirányzatait a következők szerint hagyja jóvá:

                          Megnevezés                                                           e Ft-ban


- Működési kiadások összesen:                                      8 476  e Ft

   Ebből:

- személyi jellegű kiadások:                                      5 607 e Ft

- munkaadókat terhelő járulékok:                             1 467 e Ft

- dologi jellegű kiadások:                                          1 402 e Ft

(3) A képviselő-testület a Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda 2013.évi pénzmaradványát 94 ezer forinttal hagyja jóvá.

(4) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda egyszerűsített mérlegét e rendelet 11.melléklete tartalmazza.


(5) A Városlődi Német Nemzetiségi Óvoda teljesített kiadásait e rendelet 12. melléklete tartalmazza


13. §

 (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

                  Csekényi István                                                                  dr. Ádám Renáta

                    polgármester                                                                              jegyző


Záradék: A kihirdetés napja 2014.április 30.


dr. Ádám Renáta

      jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1.a.
33 KB
1.b.
26.5 KB
2
36.5 KB
3.
46.5 KB
4.
27 KB
5.
32 KB
6.
26.5 KB
7.
28 KB
8.
34 KB
9.
33 KB
10.
27 KB
11.
33 KB
12.
27 KB
7.melléklet
14.24 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!