nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-10-01 -tól
Tiszagyuláháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2017 (V.30..) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:  1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2016. évi költségvetésének teljesítése


1. § Az önkormányzat 2016. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                211.029  ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              245.711 ezer forintban

állapítja meg.2. A költségvetési kiadások


2.§ (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:                                 138.918 ezer forint

Ebből:

a) személyi jellegű kiadások:                                                     61.592 eFt

b) munkaadókat terhelő járulékok:                                              14.625 eFt

c) dologi kiadások:                                                                    46.976 eFt

d) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    1.270 eFt

e) egyéb működési célú kiadások :                                             14.455 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3. § (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 51. 079 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


a) a beruházások:                                                                         3. 364 eFt

b) felújítások:                                                                               47.715 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét 3. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4. §

(1)  Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(3) Tiszagyulaháza község 2016. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(4) Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(5) Tiszagyulaháza Község 2016. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(6) Tiszagyulaháza Község 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 6. melléklete mutatja be

(7) Tiszagyulaháza Aprajafalva Óvoda 2016. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be

(8) Tiszagyulaháza Község 2016. évi maradvány levezetését a rendelet 8. melléklete tartalmazza

(9) Tiszagyulaháza Község 2016. évi vagyonmérlegét a rendelet 9. melléklete tartalmazza

(10) Tiszagyulaháza Község 2016. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község 2016. évi vagyonkimutatását a rendelet 11.

       melléklete tartalmazza4. A maradvány


5. § (1) Az önkormányzat 2016. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 34.682 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 8. melléklete szerint fogadja el.5. Záró rendelkezések


6. §  Ez a rendelet a 2017. június 1 napján lép hatályba.Tiszagyulaháza, 2017. május 29.  Mikó Zoltán                                                                                   Dr. Kiss Imre

  polgármester                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
15.42 KB
3. melléklet
15.43 KB
4. melléklet
12 KB
5. melléklet
12.98 KB
6. melléklet
22.17 KB
7. melléklet
15.7 KB
8. melléklet
12.39 KB
9. melléklet
13.54 KB
10. melléklet
10.91 KB
11. melléklet
17.72 KB
1. melléklet
22.09 KB
12. melléklet
12.18 KB
13. melléklet
14.67 KB
14. melléklet
32.79 KB
15. melléklet
19.64 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!