nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 - 2018-05-30
Öskü Község Önkormányzat képviselő-testületének 6/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról

Öskü Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete Öskü Község Önkormányzata (továbbiakban: Önkormányzat) 2016. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 452.631.128 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 252.752.333 Ft     költségvetési bevétellel

ab) 153.464.501 Ft     finanszírozási bevétellel

    ac) 46.414.294 Ft        felhalmozási bevétellel

b) 390.028.456 Ft kiadási fő összeggel

    ba) 242.270.621 Ft     költségvetési kiadással,

            bb) 120.540.466 Ft     finanszírozási kiadással

            bc) 27.217.369 Ft        felhalmozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2016. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat 2016. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 62.602.672 forintban állapítja meg.


(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2016. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján, 843.303.884 forintban határozza meg.


(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2016. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 342.706.983 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 251.170.428 Ft     költségvetési bevétellel

ab) 45.122.261 Ft       finanszírozási bevétellel

ac) 46.414.294 Ft       felhalmozási bevétellel

b) 284.412.101 Ft kiadási fő összeggel

    ba) 138.773.620 Ft     költségvetési kiadással,

            bb) 120.540.466 Ft     finanszírozási kiadással

            bc) 25.098.015 Ft       felhalmozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2016. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.


(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.


(6) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2016. évi maradványát a 2. melléklet alapján 58.294.882 forintban állapítja meg, amit tartalmaz a 2017. évi költségvetés.


(7)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 837.525.755 forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Öskü Község Önkormányzat Napsugár Óvoda 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 52.866.493 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 161.704 Ft            költségvetési bevétellel

     ab) 52.704.789 Ft       finanszírozási bevétellel

b) 51.658.021 Ft kiadási fő összeggel

     ba) 49.676.861 Ft       költségvetési kiadással

     bb) 1.981.160 Ft         felhalmozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Napsugár Óvoda 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.

                                   

(3) Az Óvoda 2016. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) Az Óvoda 2016. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A Napsugár Óvoda 2016. évi maradványát a 2. melléklet alapján 1.208.472 forintban állapítja meg.


(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület a Napsugár Óvoda 2016. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 2.723.722 forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2016. évi összevont felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. § A képviselő-testület 2016. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § (1) A Képviselő-testület a fennálló adósságot lejárat szerinti bontásban 17. melléklet szerint fogadja el.

(2) A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


8. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2016.évben nem volt.


9. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Ösküi Közös Önkormányzati Hivatal (továbbiakban: ÖKÖH) 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 57.057.652 Ft bevételi fő összeggel

    aa) 1.420.201 Ft         költségvetési bevétellel

ab) 55.637.451 Ft       finanszírozási bevétellel

b) 53.958.334 Ft kiadási fő összeggel

     ba) 53.820.140 Ft       költségvetési kiadással

      bb) 138.194 Ft            felhalmozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az ÖKÖH 2016. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 19. melléklet szerint hagyja jóvá.

                                  

(3) Az ÖKÖH 2016. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 20. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.


(4) A ÖKÖH 2016. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 21. melléklet szerint állapítja meg.


(5) A ÖKÖH 2016. évi maradványát a 2. melléklet alapján 3.099.318 forintban állapítja meg.


(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 23. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.


(7) A Képviselő-testület az ÖKÖH 2016. évi mérlegének főösszegét a 22. melléklet alapján 3.054.407 forintban határozza meg.


Záró rendelkezések


10. § (1) E rendelet 2017. május 31-én 18 óra 30 perckor lép hatályba.


(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a 6/2016. (V.20.) rendelet az Önkormányzat 2015.évi       költségvetésének végrehajtásáról, 5/2014. (V.9.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi       költségvetésének végrehajtásáról, a 2/2016. (III.8.) rendelet az Önkormányzat 2016.évi költségvetéséről, 3/2014. (II.21.) rendelet az Önkormányzat 2014.évi költségvetéséről és a 3/2013. (II.19.) rendelet az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről.


                                        


                        

                           Ángyán Tamás                                                       Borteleki Istvánné

                            polgármester                                                                 jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
328.74 KB
2. melléklet
324.19 KB
3. melléklet
327.96 KB
4. melléklet
324.88 KB
5. melléklet
329.09 KB
6. melléklet
325.81 KB
7. melléklet
328.49 KB
8. melléklet
324.25 KB
9. melléklet
327.74 KB
10. melléklet
327.13 KB
11. melléklet
322.95 KB
12. melléklet
325.11 KB
13. melléklet
323.84 KB
14. melléklet
325.36 KB
15. melléklet
330.01 KB
16.melléklet
323.53 KB
17. melléklet
325.55 KB
18. melléklet
399.36 KB
19. melléklet
328.63 KB
20. melléklet
322.82 KB
21. melléklet
325.28 KB
22. melléklet
325.26 KB
23. melléklet
323.3 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!