nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-19 -tól
Pusztafalu Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016(V.19.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015. (II.17.) rendelet módosításáról

1. §


(1) A (Például: 2015. április 1. és június 20) között pótelőirányzatként biztosított állami támogatások, átvett pénzeszközök, valamint a saját bevételek előirányzatának növelése miatt a költségvetési rendelet 2. § (1) bekezdésében megállapított


Költségvetési bevételét


 50.658 E Ft-tal


Költségvetési kiadását


 50.658 E Ft-talmódosítja és az önkormányzat 2015. évi


módosított költségvetési bevételét

124 402 E Ft-ban

módosított költségvetési kiadását

124 402 E Ft-ban
állapítja meg.


(2) A kiadási főösszegen belül a módosított kiemelt előirányzatokat


              76 367 E Ft

Működési költségvetés módosított kiadásai

            16 914 E Ft

Személyi juttatások

               3 145 E Ft

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó

             15 185 E Ft

Dologi kiadások

               1 955 E Ft

Ellátottak pénzbeli juttatásai

              9 168 E Ft

Egyéb működési célú kiadások

                172 E Ft


        .........................E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n belülre   

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                2.261 E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

    .........................E Ft

                   Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

    .........................E Ft

                   Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

    .........................E Ft

                   Árkiegészítések, támogatások

        .........................E Ft

                   Kamattámogatások

                    36 735 E Ft

                   Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre

            47 461  E Ft

Felhalmozási költségvetés módosított kiadásai

           10 917 E Ft

Beruházások

           10 917 E Ft


      ….………… E Ft

Felújítások

       ……………. E Ft

        -       ebből:  EU-s forrásból felújítás

            36 544 E Ft

Egyéb felhalmozási kiadások

   .........................E Ft


   .........................E Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n belülre

        ........................E Ft

                    Visszatérítendő támogatások, kölcsön törlesztése ÁH-n belülre

                    17 144 E Ft

                         Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre

       .........................E Ft

                         Garancia- és kezességvállalásból kifizetés ÁH-n kívülre  

       .........................E Ft

                         Visszatérítendő támogatások, kölcsön nyújtása ÁH-n kívülre

       .........................E Ft

                          Lakástámogatás

                   19 400  E Ft

                          Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre

       ......................... E Ft

Tartalék

                  574 E Ft

Finanszírozási kiadások

jogcímenkénti megoszlásban állapítja meg.


2. §


Pusztafalu Község Önkormányzat a személyi juttatások előirányzatát 3.093 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 4.654 E Ft-tal, az ellátottak pénzbeli juttatásait 455 E Ft-tal, az egyéb működési célú kiadásokat 36.907 E Ft-tal, a beruházásokat 10.917 E Ft-tal, az egyéb felhalmozási célú kiadásokat 17.144 E Ft-tal a finanszírozási kiadásokat 574 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg a működési és felhalmozási bevételeit 71.696 E Ft-tal, a finanszírozási bevételeit pedig 2.048 E Ft-tal emeli meg.


3. §


A polgármesteri hivatal, valamint a költségvetési szervek módosítás utáni előirányzatát a ......... mellékletek tartalmazzák.4. §


(1) Ez a rendelet kihirdetés napján lép hatályba.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


dr. Bényei Norbert

Takács Viktor

jegyző

polgármester
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!