nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-02-18 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 3/2016 (II.17.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015.(II.27.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének a) és f) pontja alapján Tiszacsege Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről, módosításának és végrehajtásának rendjéről a következőket rendeli el:


1.§

Az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 5/2015. (II. 27.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1)     A képviselő-testület az önkormányzat 2015. évi költségvetését

  1. 1.351.553 ezer Ft költségvetési bevétellel,
  2. 1.358.896 ezer Ft költségvetési kiadással és
  3. 7.343  ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 (2)  Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 33.957 ezer Ft a működési többlet és 41.300 ezer Ft a felhalmozási hiány.”

2.§

(1)   A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

3 .§

(1)   A Rendelet 10. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 11. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 14. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 15. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4.§

(1)  A Rendelet 19. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(2)  A Rendelet 20. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 21. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

(4)  A Rendelet 23. melléklete helyébe a 13. melléklet lép.

(5)  A Rendelet 24. melléklete helyébe a 14. melléklet lép.5.§

(1)   A Rendelet 27. melléklete helyébe a 15. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 28. melléklete helyébe a 16. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 29. melléklete helyébe a 17. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 31. melléklete helyébe a 18. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 32. melléklete helyébe a 19. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 33. melléklete helyébe a 20. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 35. melléklete helyébe a 21. mellélelt lép.

(8)   A Rendelet 36. melléklete helyébe a 22. melléklet lép.


6. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2016. február 17.
Csatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek 3_2016
1.56 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!