nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-30 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 


1. Általános rendelkezések


1.§. A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat), annak bizottságára, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


       2.§. Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2015. évi zárszámadás 

bevételi főösszegét 253.947 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét  250.395 ezer Ft-ban,


       állapítja meg az 1. melléklet alapján.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 
2015. évi költségvetésének teljesítése


3.§  Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait az 2. és az 3. melléklet tartalmazza.


4.§ Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 4. és a 5. melléklet tartalmazza


5.§ A fejlesztési kiadások teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 6. és 7. mellékletek tartalmazzák.


6.§ Európai uniós támogatással megvalósult projekt bevételeit és kiadásait az 8. melléklet tartalmazza.


7.§ Az Önkormányzat bevételeit és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve – a 9. melléklet tartalmazza.


8.§ A polgármesteri hivatal (Önkormányzati igazgatás) kiadási előirányzatának teljesítését a 10. és a 11. mellékletek tartalmazzák.


      9.§ Magyargéci Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.


10.§ Az Önkormányzat 2015. évi pénzmaradványának összegét 2.723eFt-ban, a Magyargéci Szivárvány Óvoda pénzmaradványát 830eFt-ban a 13. melléklet alapján hagyja jóvá.


11.§ Az Önkormányzat 2015 évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a 14. melléklet tartalmazza.


12.§ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonként és címenkénti alakulását a 15. melléklet tartalmazza.


13.§ Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 16. melléklet tartalmazza.


14.§ Az Önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 17. melléklet tartalmazza.


15.§  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 18. melléklet tartalmazza.


16.§ A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 19. melléklet tartalmazza


17.§ Az Önkormányzat Vagyonkimutatását eszközökről és forrásokról a 20. és a 21. melléklet tartalmazza.


18.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 22. melléklet tartalmazza.


19.§ Az önkormányzat függő követelésekről és kötelezettségekről készítet vagyonkimutatást a 23. melléklet tartalmazza.


20.§  Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 24. melléklet tartalmazza.


21.§ Az önkormányzat pénzeszközeinek változásának levezetését a 25. melléklet tartalmazza.


Záró rendelkezések


22.§ A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
36.37 KB
2. melléklet
34.1 KB
3. melléklet
33.35 KB
4. melléklet
24.69 KB
5. melléklet
28.87 KB
6. melléklet
21.08 KB
7. melléklet
13.76 KB
8. melléklet
34.76 KB
9. melléklet
25.13 KB
10. melléklet
24.16 KB
11. melléklet
24.08 KB
12. melléklet
24.46 KB
13. melléklet
13.8 KB
14. melléklet
38.08 KB
15. melléklet
22.09 KB
16. melléklet
6.72 KB
17. melléklet
14.1 KB
18. melléklet
13.9 KB
19. melléklet
13.16 KB
20. melléklet
28.28 KB
21. melléklet
14.84 KB
22. melléklet
22.76 KB
23. melléklet
21.1 KB
24. melléklet
14.87 KB
25. melléklet
15.22 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!