nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-09-22 - 2014-09-23
DUDAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2014. (IX. 22.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) rendelet módosításáról

Dudar Község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f, pontjában meghatározott feladatkörében a következőket rendeli el.


1.§(1) Dudar Község Önkormányzat Képviselőtestületének az Önkormányzat 2014. évi költségvetéséről szóló 4/2014. (II.14.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: rendelet) 2.§ (1) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:


„2.§(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2014. évi költségvetési kiadásai és bevételei főösszegét 294.033 ezer forintban állapítja meg az alábbiak szerint:


költségvetési bevételét

294 033 E Ft-ban

költségvetési kiadását

294 033 E Ft-banA kiadási főösszegen belül a kiemelt előirányzatokat2§ A Dudari Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv személyi juttatások előirányzatát  1 461 E Ft-tal, a munkaadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatát 381 E Ft-tal, a dologi kiadások előirányzatát 188 E Ft-tal megemeli és ezzel egyidejűleg 2 030 E Ft önkormányzati többlettámogatást állapít meg.3§ A rendelet 1.1; 1.1.1 – 1.1.3; 2.1; 2.2; 3; 4; 5; 6; 7; 8;  9; 9.1-9.1.34; 9.2; 9.3; 10. melléklete helyébe a rendelet 1; 1.1; 1.2; 1.3; 2.1; 2.2; 3; 4; 5; 6; 7 melléklete lép.


4.§ A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.                                 Tóth Edina Kitti sk.                             Szafner József sk.

                                   polgármester                                                  jegyző


A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2014. szeptember 22.

                                                                       Szafner József sk.

                                                                                  jegyző

Csatolmányok

Megnevezés méret
Mellékletek
335.72 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!