nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (I.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2018-02-01 - 2018-02-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 3/2018 (I.31.) Ör. számú rendelete
a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló rendelet módosításáról

Ebes Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2010. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 13. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a vendéglátó üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 41/2015. (XII. 18.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja.


1. §


A R. 2. § (2) bekezdése az alábbira módosul:

„(2) Az (1) bekezdésben meghatározott korlátozás alólkivételt képeznek

a) a szombati napok, amelyek esetében a kötelező zárva tartási időszak a következő nap 02.00 órától 05.00 óráig tart, valamint

b) szilveszter éjszakája.”

2. §


Ez a rendelet 2018. február 1-jén lép hatályba.         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                   Dr. Hajdu Miklós s. k.

                    polgármester                                                                           jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!