nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016 (XI.2.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2016-11-03 - 2016-11-04
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2016 (XI.2.) Ör. számú rendelete
a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló 4/2007. (II. 15.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (továbbiakban: Mötv.) 143. § (4) bekezdésének f) pontjában kapott felhatalmazás alapján, továbbá az Mötv. 35. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a helyi önkormányzati képviselők és bizottsági tagok tiszteletdíjáról szóló
4/2007. (II. 15.) Ör. sz. rendeletének (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. 3. § (7) bekezdése az alábbira módosul:

„(7) Az önkormányzati képviselőnek a képviselő-testület képviseletében vagy a képviselő-testület, továbbá a polgármester megbízásából végzett tevékenységével összefüggő, általa előlegezett, számlával igazolt, szükséges költsége megtéríthető. A képviselői költségek kifizetését a polgármester engedélyezi.”


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.            Szabóné Karsai Mária s. k.                                                Dr. Hajdu Miklós s. k.

                       polgármester                                                                        jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!