nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.25.) rendelete
Hatályos:2016-05-25 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016. (V.25.) rendelete
Akasztó Község Képviselőtestületének 5/2016.(V.25) rendelete A Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 13/2015. (VIII.11.)szóló rendelet módosításáról

Akasztó Község Képviselőtestületének

5/2016.(V.25) rendelete

A Szervezeti- és Működési Szabályzatáról 13/2015. (VIII.11.)szóló rendelet módosításárólAkasztó Község Képviselőtestülete a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. Törvény 143. §. (4) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Képviselőtestület Ügyrendi Vagyonnyilatkozatok Vizsgálatával Foglalkozó és Összeférhetetlenségi bizottsága véleményének kikérésével Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestületének 13/2015.(VIII.11.)  rendeletét  ( továbbiakban:R.) az alábbiak szerint módosítja.


1.§A R. 1.számú mellékletének  helyére e rendelet 1. számú melléklete lép:

    


       2.§Ez a rendelet a kihirdetés napján lép hatályba. A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondosodik.
 Suhajda Antal                                                                       Varga Béláné

  polgármester                                                                             jegyző

Záradék:

              

                Kihirdetve:Akasztó, 2016. május 25.

                                                           Varga Béláné

                              jegyző                                                     Csatolmányok

Megnevezés méret
1.melléklet
29.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!