nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-02-02 - 2018-05-16
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2017. (II.1.) önkormányzati rendelete
az egészségügyi alapellátási körzetek megállapításáról

Magyargéc Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1) bekezdés 4. pontjában és az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 5. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva, az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény 6. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró alapellátásért felelős országos módszertani intézet véleményének kikérésével a következőket rendeli el:


 1. A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc község közigazgatási területén területi ellátási kötelezettséggel működő, az egészségügyi alapellátások körébe tartozó

 1. háziorvosi,
 2. házi gyermekorvosi,
 3. fogorvosi,
 4. alapellátásokhoz kapcsolódó ügyeleti,
 5. területi védőnői és iskola-egészségügyi

ellátásokra, valamint ezen ellátásokat igénybevevőkre.


 1. Háziorvosi, házi gyermekorvosi körzet


2. § (1) Magyargéc község közigazgatási területe egy háziorvosi körzetet és egy házi gyermekorvosi körzetet alkot vegyes praxis keretében Nógrádmegyer község közigazgatási területével.

(2) A háziorvosi alapellátási körzetének székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló megállapodása alapján: 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 81.

(3) A háziorvosi alapellátás ellátási területe Magyargéc és Nógrádmegyer községek közigazgatási területe, telephelye: 3133 Magyargéc, Rákóczi út 62.


 1. Fogorvosi körzet


3. § (1) A fogorvosi ellátás és az iskolafogászat vonatkozásában Magyargéc község közigazgatási területe egy fogorvosi körzetet alkot Kishartyán, Sóshartyán, Nógrádmegyer községek közigazgatási területével.

(2) A körzet székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló megállapodása alapján: 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 81.

(3) A fogorvosi körzet ellátja az iskolafogászati feladatokat is.


 1. Ügyeleti ellátás


4. § (1) Az alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi, házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást az önkormányzat társulás formájában Szécsényi Önkormányzatok Területfejlesztési és Feladatellátási Társulása útján biztosítja.

(2) Az ellátás székhelye: Szécsény és Térsége Egészségügyi Centrum Nonprofit Közhasznú Kft, 3170 Szécsény, Rákóczi út 115.

(3) Az ellátás ellátási területe: Endrefalva, Hollókő, Ludányhalászi, Magyargéc, Nagylóc, Nógrádmegyer, Nógrádszakál, Nógrádsipek, Piliny, Rimóc, Szécsény, Szécsényfelfalu, Varsány települések közigazgatási területe.

(4) Magyargéc község közigazgatási területe egy fogorvosi ügyeleti ellátási körzetet alkot Nógrád megye közigazgatási területével.

(5) A fogorvosi ügyeleti ellátás székhelye: 3100 Salgótarján, Szerpentin út 19.


 1. Védőnői körzet


5. § (1) Magyargéc község közigazgatási területe egy védőnői körzetet alkot Nógrádmegyer II. védőnői körzetével.

(2) A védőnői alapellátási körzetének székhelye az érintett önkormányzatok erre irányuló megállapodása alapján: 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 81.

(3) Az ellátás ellátási területe az 1. melléklet szerint Magyargéc község közigazgatási területe és Nógrádmegyer község egyes utcái.


 1. Iskola-egészségügyi ellátás


6. § (1) Az iskola-egészségügyi ellátás a háziorvos és a védőnő együttes szolgáltatásából áll, melyet a 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 81. és 3133 Magyargéc, Rákóczi út 60. szám alatti védőnői tanácsadóban biztosítanak az alábbi intézmények vonatkozásában

 1. Magyargéci Gárdonyi Géza Általános Iskola 3133 Magyargéc, Rákóczi út 66.
 2. Magyargéci Szivárvány Óvoda 3133 Magyargéc, Rákóczi út 75.
 3. Rimóci Szent István Általános Iskola tagintézménye: Mikszáth Kálmán Általános Iskola 3132 Nógrádmegyer, Petőfi út 140.
 4. Nógrádmegyeri Napsugár Óvoda 3132 Nógrádmegyer, Óvoda út 4.


Vegyes rendelkezések


7. § Magyargéc Község Önkormányzata biztosítja az Önkormányzatok között született megállapodás alapján, a nógrádmegyeri székhelyen a háziorvosi, védőnői és iskola egészségügyi feladatok ellátását Magyargéc község vonatkozásában.


 1. Záró rendelkezések


8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
111.1 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!