nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-05-01 -tól
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2014 (XI.20.) Ör. számú rendelete
a helyi népszavazás kezdeményezéséhez szükséges választópolgárok számának meghatározásáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében, valamint a népszavazás kezdeményezéséről, az európai polgári kezdeményezésről, valamint a népszavazási eljárásról szóló 2013. évi CCXXXVIII. törvény 92.§-ában kapott felhatalmazás alapján az alábbi rendeletet alkotja:


1. §


Helyi népszavazást 700 választópolgár kezdeményezhet.[1]3. §


(1) Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


(2) E rendelet 2.§-a a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.


Szabóné Karsai Mária s. k.                                                            Dr. Hajdu Miklós s. k.

              polgármester                                                                             jegyző[1]

A rendelet szövegét a 14/2015. (IV. 30.) önkormányzati rendelet módosította. Hatályos: 2015.05.01.-től

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!