nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) rendelete
Hatályos:2014-05-01 -tól
Akasztó Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2014. (IV.30.) rendelete
az üzletek éjszakai nyitvatartási rendjének szabályozásáról szóló 11/2013.(XI.27.) rendeletének módosításáról

Akasztó Község Önkormányzata Képviselőtestülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében eljárva, a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. Törvény (továbbiakban: Kertv.) 6. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 11/2013.(XI.27.) rendeletének (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§.


(1) Az R. 8. § (1) bekezdése az alábbi pontokkal egészül ki:

„d) más hatóságok megkeresése alapján az ideiglenes bezárást követően;

e) bármilyen szabálytalanság észlelése, illetve bejelentés után kivizsgált

esetben.”


2.§.


(1) Az R. 9. §-a az alábbi bekezdéssel egészül ki:

„(2) E rendelet rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekre is alkalmazni kell. ”


3.§.

(1) Az R.10. §-a helyébe az alábbi (1) és (2) bekezdés lép:

(1)„E rendelet 2014. május 1-jén lép hatályba.”

(2)” E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépékor érvényes működési engedéllyel, illetve a bejelentési kötelezettséggel rendelkező vendéglátó üzletekre is alkalmazni kell.”


Suhajda Antal                                                                                  Varga Béláné

polgármester                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!