nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.24.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-27 - 2017-05-30
Tés Község Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016 (V.24.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tés Község Önkormányzata Képviselő-testületének az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Tés Község Önkormányzata 2015. évi összevont költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

       a) 94.736 ezer Ft bevételi főösszeggel

     aa)  88.028 ezer Ft költségvetési bevétellel

ab)    6.708 ezer Ft finanszírozási bevétellel

 b) 87.863 ezer Ft kiadási főösszeggel

     ba)  81.659 ezer Ft költségvetési kiadással,

             bb)   6.204 ezer Ft  finanszírozási kiadással jóváhagyja.


(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. évi összevont zárszámadásának költségvetési mérlegét az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat 2015. évi összevont maradványát a 2. melléklet alapján 6.873 ezer forintban állapítja meg.

(4)  A Képviselő-testület az Önkormányzat összevont 2015. évi mérlegének főösszegét a 3. melléklet alapján 512.325 ezer forintban határozza meg.

(5)  Az önkormányzat összevont eredmény-kimutatását a 4. melléklet szerint fogadja el.


2. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete az Önkormányzat 2015. évi intézmény nélküli költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 76.964 ezer Ft bevételi főösszeggel

    aa)  70.286  ezer Ft     költségvetési bevétellel

ab)    6.678 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 70.692 ezer Ft kiadási főösszeggel

    ba)  64.518 ezer Ft     költségvetési kiadással,

            bb)    6.174 ezer Ft     finanszírozási kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően az önkormányzat 2015. évi intézmény nélküli zárszámadásának költségvetési mérlegét az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

(3) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 6. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015.évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási hiányát az előző évi működési maradvány és a működési költségvetés többlete terhére finanszírozta.

(6) Az Önkormányzat intézmény nélküli 2015. évi maradványát a 2. melléklet alapján 6.272 ezer forintban állapítja meg, amelyet már tartalmaz a 2016. évi költségvetés.

(7)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 8. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(8) A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi mérlegének főösszegét a 9. melléklet alapján 511.725 ezer forintban határozza meg.


3. § (1) Az önkormányzat képviselőtestülete a Tési Napsugár Óvoda 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást

a) 17.772 ezer Ft bevételi főösszeggel

            aa) 517ezer Ft költségvetési bevétellel

  ab)  17.255 ezer Ft     finanszírozási bevétellel

b) 17.171 ezer Ft kiadási főösszeggel

     ba)  17.171 ezer Ft költségvetési kiadással jóváhagyja.

(2) Az (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelően a Tési Napsugár Óvoda 2015. évi zárszámadásának költségvetési mérlegét az 10. melléklet szerint hagyja jóvá.                             

(3) Az Óvoda 2015. évi teljesített bevételeit kiemelt előirányzatonként a 11. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(4) Az Óvoda 2015. évi teljesített működési és felhalmozási kiadásait kiemelt előirányzatonként a 12. melléklet szerint állapítja meg.

(5) A Tési Napsugár Óvoda 2015. évi maradványát a 2. melléklet alapján 601 ezer forintban állapítja meg.

(6)  A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 13. mellékletben szereplő adatok alapján hagyja jóvá.

(7) A Képviselő-testület a Tési Napsugár Óvoda 2015. évi mérlegének főösszegét a 14. melléklet alapján 600 ezer forintban határozza meg.


4. § A Képviselő-testület az Önkormányzat 2015. évi felhalmozási célú kiadásainak feladatonkénti előirányzataihoz kapcsolódó teljesítést a 15. melléklet szerint hagyja jóvá.


5. § A képviselő-testület a közvetett támogatásokat, adóelengedéseket a 16. melléklet szerint fogadja el.


6. §  A képviselő-testület 2015. évben többéves kihatással járó döntést nem hozott.


7. § Az önkormányzat hitelállománnyal nem rendelkezik a 17. melléklet szerint.


8. §  A Képviselő-testület a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCIV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeit az adósságot keletkeztető ügyletek futamidejének végéig, a kezesség érvényesíthetőségéig, és az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011.(XII.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében foglalt saját bevételeit a 18. melléklet alapján hagyja jóvá.


9. § Az Önkormányzatnak Európai Uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programja, projektje 2015.évben nem volt.


Záró rendelkezések10. § (1) E rendelet a 2016. május 27-én lép hatályba.                                   


(2)  Egyidejűleg hatályát veszti a 6/2015. (V.27.) rendelet az Önkormányzat 2014.évi  zárszámadásáról és a 2/2015.(II.26.) rendelet az Önkormányzat 2015.évi költségvetéséről.


                                        


                        

                       Fodor-Bödös István                                                  Borteleki Istvánné

                            polgármester                                                                 jegyző          Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
329.02 KB
2. melléklet
343.25 KB
3. melléklet
347.18 KB
4. melléklet
343.78 KB
5. melléklet
329.13 KB
6. melléklet
331.12 KB
7. melléklet
328.17 KB
8. melléklet
343.2 KB
9. melléklet
345.61 KB
10. melléklet
346.38 KB
11. melléklet
342.15 KB
12. melléklet
343.66 KB
13. melléklet
343.25 KB
14. melléklet
343.64 KB
15. melléklet
344.81 KB
16. melléklet
342.6 KB
17. melléklet
343.84 KB
18. melléklet
344.91 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!