nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (I.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-02-01 - 2015-05-31
Dudar Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015 (I.28.) önkormányzati rendelete
A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról

A szociális ellátások és a szociális igazgatásról szóló 1993. évi III. törvény 114. §, 115. §. (1-3) bekezdésében valamint a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 29. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat képviselőtestülete a következető rendeletet alkotja.


A rendelet hatálya


1.§. A rendelet hatálya a dudari Önkormányzati Melegkonyháról igénybevett étkeztetésekre terjed ki.


Az étkezési térítési díj


2.§. (1) Az Önkormányzat Képviselőtestülete, az Önkormányzati Melegkonyháról igénybevett étkezésekre a térítési díjat az igényjogosultság jellegétől és az étkezési ellátás teljességétől függően differenciáltan, az alábbiak szerint állapítja meg.


(2) Diák (gyermek) élelmezés:


a.) az óvodai intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 1. melléklete, előállítási költségét a rendelet 2. melléklete tartalmazza,


b.) az iskolai intézményi étkeztetés térítési díját a rendelet 3. melléklete, térítési díját a rendelet 4. melléklete tartalmazza.


(3) A munkahelyi étkeztetés térítési díját a rendelet 5. melléklete tartalmazza.


(4) Az éttermi vendéglátás melegkonyha kapacitásának kihasználására, létrehozott térítéses étkezés térítési díját a rendelet 6. melléklete tartalmazza.


(5) A szociális ellátásban részesülők étkezés igénybevételének térítési díját a rendelet 7. melléklete, egyéni térítési díj megállapításának módját a rendelet 8. melléklete tartalmazza.


(6) A szociális étkezési normatíva éves összege: 55.360,- Ft.


3.§. (1) Ez a rendelet 2015. február 01. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti A Dudar Község Önkormányzata által fenntartott nevelési intézményben, a Dudari Általános Iskolában, a személyes gondoskodást nyújtó szociális alapellátások keretében, valamint az önkormányzati alkalmazottak és a külső étkezők részére alkalmazandó étkezési térítési díjakról szóló 3/2014. (I. 28.) önkormányzati rendelet.

            Tóth Edina Kitti sk.                                                                 Szafner József    

                  polgármester                                                                        jegyző megbízásából:


                                                                                                          Tóth Zoltánné sk.

                                                                                                          gazdálkodási vezető

A rendelet kihirdetve:

Dudar, 2015. január 28.                                          Szafner József

                                                                                  jegyző megbízásából:


                                                                                  Tóth Zoltánné sk.

                                                                                  gazdálkodási vezető             

                       
Csatolmányok

Megnevezés méret
1-es melléklet
6.16 KB
2-es melléklet
6.99 KB
3-as melléklet
6.07 KB
4-es melléklet
7.04 KB
5-ös melléklet
5.04 KB
6-os melléklet
5.94 KB
7-es melléklet
5.62 KB
8-as melléklet
9.66 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!