nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2013-07-01 -tól
Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzat Képviselő-testületének 43/2013. (VI.28.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításáról

Budapest Főváros VII. kerület Erzsébetváros Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésben megállapított szabályozási jogkörében, a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőre való áthárításáról szóló 18/1990.(I.31.) MT rendelet 2. § (2) bekezdésének b) pontjában kapott felhatalmazás alapján a Budapest Főváros VII. Kerület Erzsébetváros Önkormányzata az önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőjére való áthárításáról a következőket rendeli el:


1. §

Az Önkormányzat tulajdonát képező, nem mérhető vízfogyasztással rendelkező bérlemények víz- és csatornadíjának havi megtérítési összege:


a)  100%-ban önkormányzati tulajdonú épületekben lévő lakások esetében a vízórával nem rendelkező bérlemények alapterületére jutó előző évi vízfogyasztásnak az adott bérlakás alapterületére jutó arányos részének, valamint a Budapesten érvényes víz- és csatornadíj szorzatának egy tizenketted része,


b) társasházakban lévő bérlemények esetében a társasházi közgyűlés által meghatározott víz- és csatornadíjnak a lakás alapterületére jutó arányos része.


c) helyiség bérlemények esetében a havonta fizetendő víz- és csatornadíj alapját képező normatíva, valamint a Budapesten érvényes víz- és csatornadíj szorzata:


Funkció szerint

Nap vízfogyasztás

normatíva

Havi víz- és csatornadíj normatíva


műhely, iroda, hivatal

10 liter/m2

0,3 m3 x alapterület (m2)


sporttevékenység  (pl. edzőterem)

20 liter/m2

0,7 m3 x alapterület (m2)


vendéglátás- melegkonyhás, étterem

20 liter/m2

0,7 m3 x alapterület (m2)

vendéglátás-hidegkonyhás

10 liter/m2

0,3 m3 x alapterület (m2)

kávézó, cukrászda

5 liter/m2

0,17 m3 x alapterület (m2)

büfé, italbolt, bár, kocsma

20 liter/m2

0,7 m3 x alapterület (m2)

táncos-zenés szórakozóhely

20 liter/m2

0,7 m3 x alapterület (m2)

élelmiszerbolt

5 liter/m2

0,17 m3 x alapterület (m2)

egyéb üzlet, bolt

5 liter/m2

0,17 m3 x alapterület (m2)

szépségszalon (kozmetika, fodrászat, körmös)

10 liter/m2

0,3 m3 x alapterület (m2)

egészségügyi tevékenység (ideértve különösen: orvos, fogorvos)

20 liter/m2

0,7 m3 x alapterület (m2)

kulturális tevékenység (pl. kiállító terem)

5 liter/m2

0,17 m3 x alapterület (m2)

raktár

2 liter/m2

0,06 m3 x alapterület (m2)

oktatási intézmény

300 liter/tanterem/nap

9 m3 x tanterem (db)


kereskedelmi szálláshely szolgáltatás


100 liter/férőhely/nap

3 m3 x férőhelyek száma


Több funkció esetén a helyiség után fizetendő víz- és csatornadíjat azzal a funkcióval kell számolni, amelyhez a legmagasabb normatíva tartozik.


2. §

A Budapesten érvényes víz- és csatornadíjakra a 4/1995.(II.13) Főv. Kgy. rendelet 1. §-ában foglalt díjtételeket kell alkalmazni.


3. §

A víz- és csatornadíj közlésére, a bérlők díjmegtérítési kötelezettségeire és kötelezettségeinek elmulasztására a 18/1990.(I.31.) MT rendelet 2. § (1) bekezdését, valamint 4. és 5. §-át kell alkalmazni.


4. §

Jelen rendelet rendelkezéseit a hatályba lépése előtt létrejött bérleti szerződések esetében csak akkor kell alkalmazni, ha a bérleti szerződés nem határozta meg a bérlő által fizetendő vízmennyiséget.


5. §

(1) Ez a rendelet 2013. július 1. napján lép hatályba.

(2) Jelen rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a víz- és csatornadíjnak a lakások és a nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérlőire való áthárításáról szóló 11/1996.(V. 02.) önkormányzati rendelet.


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!