nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014 (XII.22.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2015-01-01 - 2015-02-24
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 26/2014 (XII.22.) Ör. számú rendelete
az átmeneti gazdálkodásról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.) 25. §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:


1. §.


A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek vezetőit, hogy Ebes Község Önkormányzatának és költségvetési szerveinek bevételeit folytatólagosan beszedjék, illetve kiadásaikat teljesítsék és a gazdálkodás folyamatosságához a szükséges intézkedéseket megtegyék.


2. §.


Ez a rendelet 2015. január 1-jén lép hatályba és a 2015. évi költségvetési rendelet hatálybalépésének napjáig marad hatályban.E b e s ,  2014. december 10.

Szabóné Karsai Mária s. k.                                               Dr. Hajdu Miklós s. k.

     polgármester                                                                        jegyző
A rendelet kihirdetve:

Ebes, 2014. december 22.
                                                                                      Dr. Hajdu Miklós

                                                                                            jegyző

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!