nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesterszállás község képviselő testületének 1/2015(II.13..)
Hatályos:2015-06-24 - 2015-11-24
Mesterszállás község képviselő testületének 1/2015(II.13..)
Mesterszállás Községi Önkormányzat 1/2015. (II.13.) számú rendelete a Mesterszállás Községi Önkormányzatának 2015. évi költségvetéséről

Mesterszállás Községi Önkormányzat

1/2015. (II.13.) számú rendelete

a Mesterszállás Községi Önkormányzatának

2015. évi költségvetéséről


Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelemmel Magyarország 2015. évi központi költségvetésről szóló 2014. C. törvényben foglaltakra – a 2015. évi költségvetésről az alábbi rendeletet alkotja.

1.§


[1](1) A Képviselő testület Mesterszállás Községi Önkormányzat 2015. évi költségvetését

97.508.000.-Ft


bevétellel az 1. számú melléklet szerinti részletezettséggel,

97.508.000.-Ft


kiadással a 2. számú melléklet szerinti részletezettséggel határozza meg."


2.§.[2]


„A 2015. évi működési költségvetés összegét  91.924.000,- Ft összegben hagyja jóvá.


- személyi juttatás:                                                                               36.872.000.-Ft

- munkaadót terhelő járulék                                                                    7.311.000.-Ft

- dologi kiadások:                                                                                39.280.000.-Ft

- ellátottak pénzbeli juttatásai                                                                  7.661.000.-Ft

- egyéb működési célú kiadások                                                               800.000.-Ft


-  költségvetési létszámkeret:                                                                         10 fő

            - ebből: mezőőri szolgálat


3.§


Az önkormányzat 2015. évi költségvetési mérlegét az 1/b számú melléklet tartalmazza


4.§


Az engedélyezett álláshelyek száma 2015. évben: 10 fő létszámadatát a 2. számú melléklet szerinti részletezés alapján határozza meg.


5.§

Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban 3. számú melléklet tartalmazza.


6.§

Az önkormányzat bevételeit és kiadásait kormányzati funkciónkénti bontásban 3/a. számú melléklet tartalmazza.

7.§

A Mezőtúri Közös Önkormányzati Hivatal Mesterszállási Kirendeltsége működési kiadásai 4. számú melléklet szerint.

8.§

Általános tartalék: 500.000,-Ft, céltartalék: 300.000Ft


9.§


(1) A 2015. évi bevételek és kiadások egyenlege (költségvetési hiány) 6.484.000,- Ft működési célú hiány. Mely összege a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében egyéb működési bevételként került megtervezésre

(2) A községi Önkormányzat elfogadja, hogy a költségvetési egyensúly megteremtése érdekében a 2014. évi C. törvény 3. számú mellékletének „A helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai” a működőképességük megőrzése címen lehető leghamarabb pályázatot nyújt be.


10.§


Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a felhalmozási bevételeit és kiadásait 5. számú melléklet alapján fogadja el.


11.§


A gördülő tervezés adatait 3 évre vonatkozóan 2014., 2015., 2016. év várható kiadásai és bevételi előirányzatait a 6. számú melléklet szerint hagyja jóvá.


12.§


Az önkormányzat címrendjét a 7. számú melléklet tartalmazza.


13.§


Az önkormányzat 2015.évi előirányzat-felhasználási ütemtervét a 8. számú melléklet tartalmazza.


14.§


Ezen önkormányzati rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2015. január 1-től kell alkalmazni.
Kiss Gábor                                                                                  dr. Szűcs Attila

polgármester                                                                                      jegyző


Kihirdetve: 2015. február 13.dr. Szűcs Attila

jegyző[1]

A rendelet szövegét a 8/2015 (VI.23.) önkormányzati rendelet 1. §-a módosította. Hatályos: 2015. június 24-től

[2]

A rendelet szövegét a 8/2015 (VI.23.) önkormányzati rendelet 2. §-a módosította. Hatályos: 2015. június 24-től


Csatolmányok

Megnevezés méret
1-8 melléklet
44.85 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!