nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (V.5.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-05-06 - 2017-05-07
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2017 (V.5.) Ör. számú rendelete
az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 17/2013. (X. 17.) Ör. sz. rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a mozgóképekről szóló 2004. évi II. törvény 37. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX törvény 42. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat tulajdonában álló közterületek filmforgatási célú igénybevételéről szóló 17/2013. (X. 17.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról a következő rendeletet alkotja:


1. §

A R. 3. § (1) bekezdése az alábbiakra módosul:

„A közterület filmforgatási célú igénybevételéért fizetendő díjat a mozgóképről szóló 2004. évi II. törvény 3. melléklete szerint meghatározott összegben kell megállapítani.”


2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.Ebes, 2017. április 26.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!