nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-05-31 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 15/2017 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2016. évi zászámadásáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésének f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §. szerint Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének végrehajtásáról a következő zárszámadási rendeletet alkotja:


1. A rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testületre és az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.


2. Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítései

2.§

(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi költségvetésének végrehajtását

             a.) 1.386.403.627 Ft bevételi főösszeggel,

             b.) 1.318.522.916  Ft kiadási főösszeggel,

      hagyja jóvá.  

 (2)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi bevételi főösszegét 1.386.403.627 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú bevételek összegét 1.365.786.738 Ft, a felhalmozási célú bevételek összegét 20.616.889 Ft összegben hagyja jóvá.

 (3)  A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi kiadási főösszegét 1.318.522.916 Ft összegben állapítja meg, ezen belül a működési célú kiadások összegét 1.218.549.379 Ft, a felhalmozási célú kiadások összegét 99.973.537 Ft összegben hagyja jóvá.

(4)   Az (1) bekezdésben megállapított költségvetési bevételek forrásonkénti, a költségvetési kiadások jogcímenkénti megoszlását önkormányzati szinten, továbbá a finanszírozási bevételeket és kiadásokat a rendelet 1. mellékletében foglaltak alapján határozza meg a képviselő-testület.


3.§


(1)   A Képviselő-testület a teljesített költségvetési bevételeket és költségvetési kiadásokat kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban az 2. -  4. mellékletek szerint fogadja el.

(2)   A Képviselő-testület a teljesített működési és felhalmozási bevételek és kiadások mérlegét - összevontan önkormányzati szinten - az 5. és 6. mellékletekben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3)   A Képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat intézményenként, jogcím szerinti részletezésben a 7.-11. mellékletben, a felújítási kiadásokat a 12. mellékletben foglaltaknak megfelelően állapítja meg.

(4)   A Képviselő-testület a céljelleggel nyújtott támogatásokat a 13. melléklet, a szociális ellátásokat a 14. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§


(1) A Képviselő-testület a teljesített bevételeket és kiadásokat önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervenként, azon belül kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, és állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban a 15.-34. melléklet szerint állapítja meg.

(2)   Az önkormányzat a 2016. évi helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásinak és egyéb kötött felhasználású támogatásait a 35. melléklet, az előző évi kötelezettségvállalással terhelt központosított előirányzatok és egyéb között felhasználású támogatások maradványainak elszámolását a 36. melléklet, az önkormányzatok általános, köznevelési és szociális feladataihoz kapcsolódó támogatások elszámolását a 37. mellékletek tartalmazza.


5.§


(1)   A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát

4.037.840.224 Ft összegben állapítja meg, az 47. és az 48. mellékletek szerint. Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését az 50. melléklet tartalmazza.

(2)   A Képviselő-testület az önkormányzat vagyonának konszolidált mérlegét az 49. mellékletek szerint állapítja meg.

(3)   A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata 2016. évi összes maradványát -62.057.093 Ft összegben, az alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványát 0Ft összegben, az alaptevékenység szabad maradványát 61.880.093 Ft összegben a 38. melléklet szerint állapítja meg.

(4)   Tiszacsegei Polgármesteri Hivatal 2016. évi alaptevékenység összes maradványát a 39. mellékletben 470.911 Ft összegben fogadja el, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.

(5)   A Tiszacsege Kommunális Szolgáltató Szervezet 2016. évi alaptevékenység összes maradványát a 40. mellékletben 4.925.492 Ft - melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.-, a vállalkozási tevékenység felhasználható maradványát 3.334.492 Ft összegben fogadja el. A vállalkozási tevékenység maradványát az alaptevékenységhez használhatja fel.

(6)   A Tiszacsegei Városi Óvoda és Bölcsőde 2016. évi alaptevékenység összes maradványát a 41. mellékletben 305.146 Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.

(7)   A Dr. Papp József Városi Könyvtár és Művelődési Otthon 2016. évi alaptevékenység összes maradványát a 42. mellékletben 122.069 Ft összegben hagyja jóvá, melyből szállítói tartozások miatt kötelezettségvállalással terhelt 0 Ft.


6.§


(1)   A Képviselő-testület a közvetett támogatásokat, azok jellege, összege szerinti részletezettséggel az 45. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) A Képviselő-testület az önkormányzat 2016. évi pénzeszköz-változását az 43. melléklet szerint fogadja el.

(3) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata tartozás állományát 2016. december 31-i állapot szerint az 46. melléklet szerint hagyja jóvá.

(4) A Képviselő-testület Tiszacsege Város Önkormányzata többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek kimutatását célok szerint, évenkénti bontásban az 44. melléklet szerint fogadja el.


3. Záró rendelkezések

7 .§


       (1) E rendelet 2017. május 31-én lép hatályba.


(2) E rendelet hatálybalépésével egyidejűleg az önkormányzat 2016. évi költségvetéséről szóló 4/2016. (II.17.) önkormányzati rendelet hatályát veszti.Csatolmányok

Megnevezés méret
1_51 melléklet 15_2017
3.47 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!