nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-12-01 - 2017-12-05
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2017. (XI.30.) önkormányzati rendelete
a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelet módosításáról

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el.


1. § Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Sárkeresztúr Község Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.14) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Alaprendelet) 2. § helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § A képviselő-testület az önkormányzat önkormányzati szinten összesített 2017. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 667.954.228 forintban állapítja meg.”


2. § Az Alaprendelet 3. § (1) – (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„3. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) önkormányzatok működési támogatásai                                                313.231.122 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                           179.147.543 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                14.005.060 Ft

d) működési bevétel                                                                                  15.614.931Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                            156.563 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                         56.740.400 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                        340.000 Ft

h) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                   88.718.609 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 665.090.828 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat összesített bevételeiből a működési bevételeit 546.077.296 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932 Ft-ban állapítja meg.”


3. § Az Alaprendelet 4. § (1) – (3) és (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„4. § (1) Az önkormányzat összesített 2017. évi kiemelt kiadási előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                             403.857.914 Ft

aa) személyi juttatások:                                                               241.133.853 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:   43.839.926 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                      88.208.818 Ft

ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                    28.594.400 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                  2.080.917 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                        249.726.193 Ft

ba) beruházások                                                                            91.125.978 Ft

bb) felújítások                                                                              93.049.423 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                             65.550.792 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                           14.370.121. Ft

ca) tartalékok                                                                                 5.982.300 Ft

cb) ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése                           8.387.821 Ft


(2) A képviselő-testület az önkormányzat összesített kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 666.334.228 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.620.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.


(3) A képviselő-testület az önkormányzat nevében végzett beruházási kiadásokat, a tárgyi eszköz beszerzését 91.125.978 Ft értékben, a felújítási kiadásokat 93.049.423 Ft-ban állapítja meg.


(5) A képviselő-testület az önkormányzat által a lakosságnak juttatott támogatások, szociális, rászorultság jellegű ellátások előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:


a) Családi támogatások                                                                               3.735.500 Ft

b) Betegséggel kapcsolatos ellátások                                                                         0 Ft

c) Települési támogatás                                                                             14.250.000 Ft

d) Önkormányzat által saját hatáskörben nyújtott természetbeni támogatás   10.108.900 Ft

e) Köztemetés                                                                                               500.000 Ft


4. § Az Alaprendelet 5. § (1) és (2) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„5. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési egyenlegét 5.982.300 Ft többletben állapítja meg.


(2) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi összevont költségvetésében az általános tartalékot 5.982.300 Ft-ban állapítja meg.”


5. § Az Alaprendelet 7. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„7. § A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetési módosított kiadási és bevételi főösszegét 43.462.001 forintban állapítja meg.”


6. § Az Alaprendelet 8. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„8. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                           43.387.434 Ft

b) működési bevétel                                                                                           50.000 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                          24.567 Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 43.462.001 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület a hivatal bevételeiből a működési bevételeket 43.462.001 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”


7. § Az Alaprendelet 9. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„9. § (1) A képviselő-testület a hivatal 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                               43.462.001 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                                 28.957.702 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                      7.500.285 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                        6.908.486 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                                 95.528 Ft

ba) beruházások                                                                                                   95.528 Ft


(3) A képviselő-testület a hivatal kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 43.462.001 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


8. § Az Alaprendelet 11. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„11. § A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetési kiadási és bevételi főösszegét145.730.452 forintban állapítja meg.”


9. § Az Alaprendelet 12. § (1), (3), (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„12. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) központi irányító szervi támogatás                                                          141.819.546 Ft

b) működési bevétel                                                                                      3.365.500 Ft

c) előző évi pénzmaradvány igénybevétele                                                        545.406 Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 145.730.452 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az óvoda bevételeiből a működési bevételeket 145.730.452 Ft-ban, a felhalmozási bevételeket 0 Ft-ban állapítja meg.”


10. § Az Alaprendelet 13. § (1) és (3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„13. § (1) A képviselő-testület az óvoda 2017. évi költségvetésének kiadásai kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                           145.730.452 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                               96.173.669 Ft

ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:                  20.968.456 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    28.588.327 Ft


(3) A képviselő-testület az óvoda kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 145.730.452 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 0 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


11. § Az Alaprendelet 15. § helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„15. § Az önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételi és kiadási főösszegét 663.968.755 forintban állapítja meg.”


12. § Az Alaprendelet 16. § (1), (3), (4) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„16. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési bevételei kiemelt előirányzatait az alábbiak szerint állapítja meg:

a) önkormányzatok működési támogatásai                                                  313.231.122 Ft

b) működési célú támogatások államháztartáson belülről                             179.147.543 Ft

c) közhatalmi bevétel                                                                                  13.955.060 Ft

d) működési bevétel                                                                                    12.249.431 Ft

e) működési célú átvett pénzeszközök                                                               156.563 Ft

f) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                           56.740.400 Ft

g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök                                                          340.000 Ft

g) előző évi költségvetési maradvány igénybevétele                                      88.148.636 Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a kötelező feladatok bevételeit 661.105.355 Ft-ban, az önként vállalt feladatok bevételeit 2.863.400 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok bevételeit 0 Ft-ban állapítja meg.


(4) A képviselő-testület az önkormányzat bevételeiből a működési bevételeit 542.091.823 Ft-ban, a felhalmozási bevételeit 121.876.932 Ft-ban állapítja meg.”


13. § Az Alaprendelet 17. § (1) és (3) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezés lép:


„17. § (1) Az önkormányzat saját, 2017. évi költségvetési kiadási kiemelt előirányzatai az alábbiak szerint állapítja meg:

a) működési költségvetés                                                                           214.760.989 Ft

aa) személyi juttatások:                                                                              116.002.482 Ft

      ab) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó:            15.371.185 Ft

ac) dologi kiadások:                                                                                    52.712.005 Ft

      ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                                             28.594.400 Ft

ae) egyéb működési célú kiadások:                                                                2.080.917 Ft

b) felhalmozási költségvetés                                                                      249.630.665 Ft

ba) beruházások                                                                                          91.030.450 Ft

bb) felújítások                                                                                             93.049.423 Ft

bc) egyéb felhalmozási célú kiadások                                                            65.550.792 Ft

c) az előzőekbe nem tartozó kiadások                                                         199.577.101 Ft

ca) tartalékok                                                                                                5.982.300 Ft

cb) finanszírozás                                                                                       185.206.980 Ft

      cc) ÁHT-n belüli megelőlegezések visszafizetése                                      8.387.821 Ft


(3) A képviselő-testület az önkormányzat kiadásaiból a kötelező feladatok kiadásait 662.348.755 Ft-ban, az önként vállalt feladatok kiadásait 1.620.000 Ft-ban, az állami (államigazgatási) feladatok kiadásait 0 Ft-ban állapítja meg.”


14. § (1) Az Alaprendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

(2) Az Alaprendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklete lép.

(3) Az Alaprendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklete lép.

(4) Az Alaprendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklete lép.

(5) Az Alaprendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklete lép.

(6) Az Alaprendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklete lép.

(7) Az Alaprendelet 8. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklete lép.

(8) Az Alaprendelet 9. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklete lép.

(9) Az Alaprendelet 10. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklete lép.

(10) Az Alaprendelet 11. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklete lép.

(11) Az Alaprendelet 12. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklete lép.

(12) Az Alaprendelet 14. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklete lép.

(13) Az Alaprendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklete lép.


15. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő 5. napon hatályát veszti.


                   Csutiné Turi Ibolya                                              dr. Ambrózi Sándor

                        polgármester                                                             jegyző


Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2017. november hó 30. nap


                                                                                              dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                        jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1-13. melléklet
182 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!