nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-04-30 -tól
Balatonújlak Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2016. (IV.26.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi zárszámadásáról a következőket rendeli el:


  1. §


A rendelet hatálya Balatonújlak Község Önkormányzatának Képviselő-testületére, annak bizottságára terjed ki.


  1. §


(1) A Képviselő-testület Balatonújlak Község Önkormányzata 2015. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadást a csatolt mellékletekben foglaltaknak megfelelően

95.212 e Ft bevétel

86.633 e Ft kiadási

összeggel jóváhagyja.


(2) A főösszegeken belül az önkormányzat működési és felhalmozási kiadásait a Képviselő-testület az alábbiak szerint határozza meg:


Működési kiadások összesen:                                       45.128 e Ft                                                  

melyből:

Felhalmozási kiadások összesen:                                  10.441 e Ft

            melyből:


(3) A költségvetési főösszeg bevételi forrásonkénti, valamint a kiadási főösszeg kiemelt kiadási előirányzatonkénti megbontását az 1.,1/A. és 2.,2/A. mellékletek tartalmazzák.

(4) Az önkormányzat 2015. évi felhalmozási kiadásainak részletezését a 3. melléklet tartalmazza.


3. §


A képviselő-testület az önkormányzat 2015. december 31. állapot szerinti eszközeinek és forrásainak értékét a 7. mellékletben foglalt vagyonkimutatás szerint 313.184 e Ft-ban    állapítja meg.


4. §


(1) A rendelet 4. melléklete tartalmazza az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű bemutatását.

(2) Az 5. melléklet az önkormányzat pénzmaradványának kimutatását tartalmazza.

(3) A 6. melléklet az önkormányzat összesített mérlegét tartalmazza.

(4) A 8. melléklet az egyszerűsített pénzforgalmi jelentését tartalmazza.

(5) A 9. melléklet a pénzforgalom alakulását mutatja be.

(6) A 10. melléklet az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat mutatja be.

(7) A 11. melléklet a többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségeket részletezi.

(8) A 12. melléklet az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit, kiadásait, hozzájárulásokat részletezi.

(9) A 13. melléklet a pénzeszközök változásának bemutatását tartalmazza.

(10) A 14. melléklet a költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatait tartalmazza.

(11) Az önkormányzat által 2015. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 2/B. és 2/C. mellékletek mutatják be.

5. §


A képviselő-testület az önkormányzat záró-létszámát a 2 főben hagyja jóvá, a 2. melléklet szerint.


6. §

(1) A rendelet 2016. április 30. napján lép hatályba.


(2) Hatályát veszti

a) az önkormányzat 2006. évi költségvetéséről szóló 2/2006.(II.14.) önkormányzati rendelet;

b) az önkormányzat 2005. évi zárszámadásáról szóló 8/2006j.(IV.25.) önkormányzati rendelet;

c) az önkormányzat 2007. évi költségvetéséről szóló 2/2007.(II.15.) önkormányzati rendelet;

d) Balatonújlak Község 9/2007.(IV.24.) önkormányzati rendelet;

e) az önkormányzat 2008. évi költségvetéséről szóló 2/2008.(II.11.) önkormányzati rendelet;

f) Balatonújlak Község Önkormányzata 2007. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 7/2008.(IV.28.) önkormányzati rendelet;

g) az önkormányzat 2009. évi költségvetéséről szóló 2/2009.(II.16.) önkormányzati rendelet;

h) Balatonújlak Község Önkormányzata 2008. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 7/2009.(IV.27.) önkormányzati rendelet;

h) Balatonújlak Község Önkormányzata 2009. évi költségvetése teljesítésének és a pénzmaradvány

    jóváhagyásáról szóló 5/2010.(IV.26.) önkormányzati rendelet;

Csatolmányok

Megnevezés méret
melléklet
133 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!