nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-03-19 - 2018-03-20
Várkesző Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2018.(III.19.) önkormányzati rendelete
A KÉPVISELŐ-TESTÜLET SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL SZÓLÓ 8/2014.(XI.28) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETÉNEK MÓDOSÍTÁSÁRÓL

Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény. 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:1.§Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testületének A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 3 melléklete,helyébe, jelen rendelet 1. melléklete lép.

2. §

E rendelet 2018. március 19-én lép hatályba.
Ferencz Dezső Hegyiné Böröcz Adél

polgármester jegyző
A rendeletet kihirdettük:

2018. március 19-én.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző


1. melléklet


„Várkesző község Önkormányzat Képviselő-testületének A képviselő-testület szervezeti és működési szabályzatáról szóló 8/2014.(XI.28.) önkormányzati rendeletének 3 mellékleteVárkesző község önkormányzata által ellátott kormányzati funkciók


011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége

013320 Köztemető-fenntartás és - működtetés

013350 Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok

013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások

018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel

041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás

041232 Start-munka program - Téli közfoglalkoztatás

041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás

041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram

045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása

064010 Közvilágítás

066010 Zöldterület-kezelés

066020 Város-község gazdálkodás és egyéb szolgáltatások

072111 Háziorvosi alapellátás

074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás

081045 Szabadidősport-(rekreációs sport-) tevékenység és támogatása

082044 Könyvtári szolgáltatások

082091 Közművelődés – közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése

084031 Civil szervezetek működési támogatása

104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés

104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások

106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások

107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás

107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások

107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok pénzügyi elszámolása”

Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!