nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mesterszállás község képviselő testületének 9/2015(VI.23.)
Hatályos:2015-07-01 - 2016-12-31
Mesterszállás község képviselő testületének 9/2015(VI.23.)
A magánszemélyek kommunális adójáról

Mesterszállás Községi Önkormányzat

Képviselő-testületének

9/2015.(VI.23.)

önkormányzati rendelete

a magánszemélyek kommunális adójáról


Mesterszállás Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és h) pontjában, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§. (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében, valamint a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 1. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a magánszemélyek kommunális adójáról a következő rendeletet alkotja:


1.§


Az adó mértéke


  1. Az adó évi mértéke adótárgyanként:


  1. község belterületén lakás céljára szolgáló építmény, külön helyrajzi szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló építmény, lakásbérleti jogonként 4.000.-Ft/év


  1. község külterületén lakás céljára szolgáló építmény, külön helyrajzi szám alatt lévő nem lakás céljára szolgáló építmény 3.300.-Ft/év


  1. belterületi telek, a község belterületén és külterületén üresen álló, lakás céljára szolgáló építmény 2.000.-Ft/év


2.§


Az adó megfizetése


  1. Az adóalanyok a magánszemélyek kommunális adóját évi két egyenlő részletben, június 1-ig illetve december 1-ig fizethetik.


3.§


Záró rendelkezés


  1. E rendelet 2015. július 1-jén lép hatályba


  1. A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 12/2012.(V.22.) önkormányzati rendelet.


  1. Nem lép hatályba a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 6/2015.(IV.29.) önkormányzati rendelet.
Kiss Gábor                                                                                        dr. Szűcs Attila

polgármester                                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!