nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-05 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 7/2015. (V.4.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 


1. Általános rendelkezések


1.§. A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat), annak bizottságára, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervre, önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2.§. Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2014. évi zárszámadás 

bevételi főösszegét 287.973 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 280.625 ezer Ft-ban,


állapítja meg az 1.1 melléklet alapján.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 
2014. évi költségvetésének teljesítése


3.§  Az Önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak bevételeit és kiadásait az 1.2 és az 1.3 melléklet tartalmazza.


4.§ Az Önkormányzat működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlegét a 2.1 és a 2.2 melléklet tartalmazza.


5.§ A fejlesztési kiadások teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 3. és 4. mellékletek tartalmazzák.


6. § Európai uniós támogatással megvalósult projekt bevételeit és kiadásait az 5. melléklet tartalmazza.


7.§ Az Önkormányzat bevételeit és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve – a 6. melléklet tartalmazza.


8.§ A polgármesteri hivatal (Önkormányzati igazgatás) kiadási előirányzatának teljesítését a 7.1 és a 7.2 mellékletek tartalmazzák.


9.§ Magyargéci Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.


10.§ Az Önkormányzat 2014. évi pénzmaradványának összegét 7.348 eFt-ban a 9. melléklet alapján hagyja jóvá.


11.§ Az Önkormányzat 2014 évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét az 1. tájékoztató tábla tartalmazza.


12.§ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonként és címenkénti alakulását a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.


13.§ Az önkormányzat által nyújtott hitelek és kölcsönök alakulását lejárat és eszközök szerinti bontásban a 3. tájékoztató tábla tartalmazza.


14.§ Az Önkormányzat adósság állomány alakulását lejárat és eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban a 4. tájékoztató tábla tartalmazza.


15.§  Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat az 5. tájékoztató tábla tartalmazza.


16.§ A céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 6. tájékoztató tábla tartalmazza


17.§ Az Önkormányzat Vagyonkimutatását eszközökről és forrásokról a 7.1 és a 7.2 tájékoztató tábla tartalmazza.


18.§ Az önkormányzat vagyonkimutatását az érték nélkül nyilvántartott eszközökről a 7.3 tájékoztató tábla tartalmazza.


19.§ Az önkormányzat függő követelésekről és kötelezettségekről készítet vagyonkimutatást a 7.4 tájékoztató tábla tartalmazza.


20. Az Önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségek és részesedések alakulását a 8. tájékoztató tábla tartalmazza.


21.§ Az önkormányzat pénzeszközeinek változásának levezetését a 9. tájékoztató tábla tartalmazza.


Záró rendelkezések


22.§ A rendelet 2015. május 5-án lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1.1 melléklet
2.81 MB
1.2. melléklet
1.81 MB
1.3. melléklet
2.5 MB
2.1. melléklet
749.14 KB
2.2. melléklet
705.36 KB
3. melléklet
519.77 KB
4. melléklet
348.73 KB
5. melléklet
686.51 KB
6. melléklet
1.37 MB
7.1. melléklet
860.74 KB
7.2. melléklet
854.92 KB
8. melléklet
906.7 KB
9. melléklet
553.87 KB
1. tajékoztató tábla
2.44 MB
2. tájékoztató tábla
552.63 KB
3. tájékoztató tábla
511.18 KB
4. tájékoztató tábla
490.86 KB
5. tájékoztató tábla
588.92 KB
6. tájékoztató tábla
509.82 KB
7.1. tájékoztató tábla
1.48 MB
7.2. tájékoztató tábla
467.51 KB
7.3. tájékoztató tábla
648.25 KB
7.4. tájékoztató tábla
614.74 KB
8. tájékoztató tábla
524.12 KB
9. tájékoztató tábla
330.8 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!