nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-15 -tól
Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2018. (VI.1.) önkormányzati rendelete
a közterületen történő szeszesital-fogyasztás szabályairól

Sárkeresztúr Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében megállapított eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a következőket rendeli el:


1. § (1) Sárkeresztúr község közterületein – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - szeszes ital fogyasztása tilos.


(2) Az (1) bekezdésben foglalt tilalom nem érvényes az alábbi körülmények valamelyikének fennállása esetén:


a) az érvényes közterülethasználati hozzájárulással, szerződéssel rendelkező vendéglátó egységek teraszaira nyitvatartási időben,


b) a jogszabály által előírt engedélyekkel rendelkező alkalmi rendezvényekre, továbbá az önkormányzat által tartott rendezvényekre, ezen rendezvények idejére és területére vonatkozóan,


c) minden év első és utolsó naptári napján.


2. § E rendelet alkalmazásában:


1. közterület: a szabálysértésekről, a szabálysértési eljárásról és a szabálysértési nyilvántartási rendszerről szóló 2012. évi II. törvény 29. § (2) bekezdés a) pontjában meghatározott közterület.


2. szeszes ital: a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény 2. § 23a. pontjában meghatározott szeszes ital.


3. § (1) Ez a rendelet 2018. június 15. napján lép hatályba.
Csutiné Turi Ibolya

polgármester

dr. Ambrózi Sándor

jegyző
Kihirdetési záradék:


A rendeletet a mai napon a polgármesteri hivatal hirdetőtábláján történő kifüggesztéssel kihirdettem.Sárkeresztúr, 2018. június hó 1. nap                                                                                                     dr. Ambrózi Sándor

                                                                                                               jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!