nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-12-11 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 21/2018 (XII.10.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001. (XI.01.) KT számú rendeletének módosításáról


Tiszacsege Város Önkormányzati Képviselő-testülete az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. Évi LXXVIII. törvény felhatalmazása és az 1990. Évi LXV. tv. 16.§. alapján, az építés helyi rendjének biztosítása érdekében, az alábbi rendeletet alkotja:


  1. §


Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő-testületének a Tiszacsege Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 16/2001.(XI.01.) KT. számú rendeletének (továbbiakban: Rendelet)

a) 6. § (5) bekezdése,

b) 13. § (2) bekezdésének h) pontja, valamint (3) bekezdésének a) pontja,

c) 26. § (4) bekezdése,

d) 28. § (2) bekezdése,

e) 34. § (8) bekezdése,

f) 35. § (4) bekezdésének c) pontja,

g) 44. § (6) bekezdése,

h) 46. § (5) bekezdésének c) és d) pontja,

i) 48. § (2) bekezdése,

j) 49. § (2) bekezdése,

k) 53. § (2) bekezdésének d) pontja


hatályát veszti.


  1. §

Záró rendelkezések


A rendelet kihirdetését követő napon lép hatályba, és az azt követő napon hatályát veszti.


Tiszacsege, 2018. december 10.
Szilágyi Sándor                                                         dr. Bóné Mónika

 polgármester                                                                      jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!