nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2018-06-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 10/2018 (V.31.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

Tiszacsege Város Önkormányzata Képviselő-testülete a Magyarország 2017.évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény által biztosított források figyelembe vételével, az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott hatáskörében és a (2) bekezdésben kapott feladatkörében eljárva Tiszacsege Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:


1.§

Az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017. (II. 14.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetését

a) 1.856.641 ezer Ft költségvetési bevétellel, 

b) 1.901.626 ezer Ft költségvetési kiadással és

c) 44.985 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

 (2) Az (1) bekezdés c) pontjában meghatározott költségvetési hiányból 122.913 ezer Ft a működési többlet és 167.898 ezer Ft a felhalmozási hiány.”


2.§


(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 2. melléklete helyébe jelen rendelet 2. melléklet lép.

(3)   A Rendelet 3. melléklete helyébe jelen rendelet 3. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 4. melléklete helyébe jelen rendelet 4. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 5. melléklete helyébe jelen rendelet 5. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 6. melléklete helyébe jelen rendelet 6. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 7. melléklete helyébe jelen rendelet 7. melléklet lép.

(8)   A Rendelet 15. melléklete helyébe jelen rendelet 8. melléklet lép.


3 .§


(1)   A Rendelet 16. melléklete helyébe jelen rendelet 9. melléklet lép.

(2)   A Rendelet 19. melléklete helyébe jelen rendelet 10. melléklet lép.

(3) A Rendelet 20. melléklete helyébe jelen rendelet 11. melléklet lép.

(4)   A Rendelet 23. melléklete helyébe jelen rendelet 12. melléklet lép.

(5)   A Rendelet 24. melléklete helyébe jelen rendelet 13. melléklet lép.

(6)   A Rendelet 27. melléklete helyébe jelen rendelet 14. melléklet lép.

(7)   A Rendelet 28. melléklete helyébe jelen rendelet 15. melléklet lép.

(8)   A Rendelet 30. melléklete helyébe jelen rendelet 16. melléklet lép.

(9)   A Rendelet 32. melléklete helyébe jelen rendelet 17. melléklet lép.


4.§


Ezen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Tiszacsege, 2018. május 31. 


                                                         Szilágyi Sándor                                    dr. Bóné Mónika

                                                            polgármester                                             jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1_17 melléklet 10_2018
1.28 MB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!