nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-05-06 -tól
Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületének 4/2014. (V.5.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról

az Önkormányzat  2013. évi gazdálkodásának zárszámadásáról


Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete az  államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§ (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következő rendeletet alkotja: 


1. Általános rendelkezések


1.§. A rendelet hatálya kiterjed Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testületére (továbbiakban: önkormányzat), annak bizottságaira, a Közös Önkormányzati Hivatalra, az önkormányzat fenntartásában álló költségvetési szervekre, önkormányzati támogatásban részesített magánszemélyekre, jogi személyekre és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetekre.


2.§. Magyargéc Község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2013. évi zárszámadás 

bevételi főösszegét 235.529 ezer Ft-ban,

kiadási főösszegét 223.499 ezer Ft-ban,


állapítja meg az 1. melléklet alapján.


2. Az önkormányzat és költségvetési szervei 
2013. évi költségvetésének teljesítése


3.§ Az Önkormányzat bevételeit forrásonként és a kiadásokat - ezen belül a kiemelt kiadásokat feladatonként részletezve – a 2. és 3. mellékletek tartalmazzák.


4.§ A fejlesztési kiadások teljesítését, valamint annak feladatonkénti részletezését a 4. és 5. mellékletek tartalmazzák.


5.§ A többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célonként és címenkénti alakulását a 6. melléklet tartalmazza.


6.§ A polgármesteri hivatal kiadási előirányzatának teljesítését a 7. melléklet tartalmazza.


7.§ Magyargéci Szivárvány Óvoda bevételeit és kiadásait a 8. melléklet tartalmazza.


8.§ Az Önkormányzat 2013. évi vagyonát 565.423eFt összegben a 9. melléklet szerint fogadja el.


9.§ A közvetett támogatásokat a 10. melléklet szerint fogadja el.


10.§ Magyargéc Község Önkormányzat 2013. december 31. állapot szerinti kintlévőségeit a 11. melléklet szerint fogadja el.


11.§ Az Önkormányzat 2013. évi pénzmaradványának összegét 20.905 eFt-ban a 12. melléklet alapján jóváhagyja.

12.§ Magyargéc Község Önkormányzat 2013. december 31-i állapot szerint kötelezettségeit a 13. melléklet szerint fogadja el.


13.§ A képviselőtestület az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített mérlegét, egyszerűsített pénzforgalmi jelentését, egyszerűsített pénzmaradvány kimutatását a 14, 15. és a 16. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.


Záró rendelkezések


14.§ A rendelet 2014. május 6-án lép hatályba.Csatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
50.5 KB
2. melléklet
68.5 KB
3. melléklet
35 KB
4. melléklet
42.5 KB
5. melléklet
33.5 KB
6. melléklet
29 KB
7. melléklet
46.5 KB
8. melléklet
44 KB
9. melléklet
35.5 KB
10. melléklet
29.5 KB
11. melléklet
31.5 KB
12. melleklet
32.5 KB
13. melléklet
30.5 KB
14. melléklet
31 KB
15. melléklet
31.5 KB
16. melléklet
27 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!