nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.30.)
Hatályos:2018-05-31 -tól
Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2018 (V.30.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi költségvetési zárszámadásáról


Porva Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat 2017. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadása


a)    bevételeinek főösszegét                       131 062 e Ft-ban,

         

       b)    kiadásainak főösszegét                       122 238 e Ft-ban,

    

       c)   a pénzmaradvány összegét                   8 824 e Ft-ban

             

  hagyja jóvá.


2.§ (1) Az önkormányzat kiadásait jogcímenként, bevételeit forrásonként, valamint kötelező és önként vállalt feladatonként az 1.1., 1.2. és 1.3. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

       (2) Az önkormányzat működési bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.1. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (3) Az önkormányzat felhalmozási célú bevételét és kiadását mérlegszerűen a 2.2. melléklet szerint hagyja jóvá.


3.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 3. melléklet szerint hagyja jóvá.

      (2) A képviselő-testület a Nefelejcs Német Nemzetiségi Óvoda összes bevételét-kiadását létszám adatokkal a 4. melléklet szerint hagyja jóvá.


4.§ (1) A képviselő-testület az önkormányzat beruházási kiadásait az 5. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (2) A képviselő-testület az önkormányzat felújítási kiadásait a 6. melléklet szerint hagyja jóvá.

  (3) A képviselő testület az önkormányzat 2017. évi zárszámadási pénzügyi mérlegét 2 éves bontásban a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

       (4) A képviselő-testület a 2017. évi céljelleggel juttatott támogatások felhasználását a 9. melléklet szerint hagyja jóvá.


6.§ (1) Az önkormányzat a 2017. december 31-ei állapot szerinti vagyonát a 10. és 11. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

    (2) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonmérleg főösszegét

     274 273 eFt összegben hagyja jóvá.


7.§ (1) A képviselő-testület a költségvetési szervek pénzmaradványát és felhasználását a 7. melléklet szerint hagyja jóvá.

8.§ (1) A képviselő-testület a pénzeszközök változásának levezetését a 12. melléklet szerint hagyja jóvá.

    

      9.§ (1) Ez a rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

      (2) E rendelet hatályba lépésével egyidejűleg hatályát veszti az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló 2/2017. (II.28.) önkormányzati rendelete.

                Veinperlné Kovács Andrea sk.                                   Feketéné Esztergályos Hilda sk.    

                            polgármester                                                                jegyzőKihirdetve: 2018. 05. 30-án.                                                                                          Feketéné Esztergályos Hilda sk.

                                                                                                              jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
mellékletek
782.43 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!