nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-06-27 -tól
Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestületének 12/2014. (IX.11.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat tulajdonában lévő intézmények és helyiségeik eseti bérbeadásának rendjéről és bérleti díjáról

Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete a lakások és helyiségek bérletére, valamint az elidegenítésükre vonatkozó egyes szabályokról szóló 1993. évi LXXVIII. törvény 36. § (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, valamint a Magyarország Alaptörvényének 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:A rendelet hatálya


1. § (1) A rendelet hatálya kiterjed Hosszúvíz község területén az önkormányzat által fenntartott és működtetett intézmények bérbeadására és bérleti díjának megállapítására.(2) A rendelet értelmében az (1) bekezdésben meghatározott létesítmények:

            a) a 8716. Hosszúvíz, Fő u. 45. szám alatt lévő Kultúrház nagyterme,

            b) a 8716. Hosszúvíz, Fő u. 18. szám alatt lévő Faluház szobái.A létesítmények használatáért fizetendő díjak


2. § Hosszúvíz Községi Önkormányzat Képviselőtestülete az önkormányzat tulajdonában álló egyes intézmények és helyiségeinek esetenkénti bérleti díját jelen rendelet 1. melléklete alapján állapítja meg.A terembérleti szerződés


3. § (1) Az e rendelet 1. § (2) bekezdésének a) pontjában meghatározott esetben a bérleti jogviszony létrejöttéhez egyedi megállapodás kötése szükséges, mely terembérleti szerződést jelen rendelet 2. melléklete tartalmazza.


(2) Az e rendelet 1. § (2) bekezdésének b) pontjában meghatározott esetben nem köthető terembérleti szerződés.A Faluház szobáira vonatkozó rendelkezések


4. § (1) A Faluház szobáinak száma:

            a) az első épületrészben három darab szoba van,

            b) a hátsó épületrészben kettő darab szoba van.


(2) A Faluház szobái előzetes bejelentkezés alapján vehetők igénybe.


(3) A szálláshelyet az utolsó vendégéjszakát követő nap 10.00 óráig kell elhagyni.


(4) A szálláshely díját előre, számla ellenében kell kifizetni.


(5) A Faluházba kutya és egyéb állat nem vihető be.Záró rendelkezések


5. § (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


(2) A rendelet kihirdetéséről a helyben szokásos módon a jegyző gondoskodik.


(3) E rendelet a belső piaci szolgáltatásokról szóló, 2006. december 12-i 2006/123EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja.
Hosszúvíz, 2014. szeptember 10.                    Csizmadia Attila                                                                       Károlyné Csobod Hajnalka

                     polgármester                                                                                          jegyző
Záradék:


A rendelet 2014. szeptember 11. napján kihirdetésre került.Hosszúvíz, 2014. szeptember 11.                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                           jegyző
Záradék:


A rendelet egységes szerkezetbe foglalva:Hosszúvíz, 2015. június 26.  


                                                                                                          Károlyné Csobod Hajnalka

                                                                                                                            jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2. melléklet
36 KB
1. melléklet
15.92 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!