nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2017-04-01 - 2017-04-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2017 (III.31.) Ör. számú rendelete
a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő- testülete a a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92. § (1) bekezdés a) pontjában és (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában, továbbá a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 92/B. § (1) bekezdés a) pontjában, valamint a 115. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások helyi szabályairól szóló 10/2015. (III. 26.) Ör. számú rendelet (a továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. 5. számú melléklete az 1. számú mellékletre módosul.2. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.
          Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                          jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
Melléklet
14.17 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!