nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2014(XI.26.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2014-11-26 -tól
Arnót Község Önkormányzati Képviselő-testületének 19/2014(XI.26.) önkormányzati rendelete
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatásról szóló 1/2014(I.30.) önkormányzati rendelet módosításáról


Arnót Községi Önkormányzat Képviselő-testülete  az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében és a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 88. § (4) bekezdésében kapott

felhatalmazás alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 5. és 19. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el                                                           1.§


A  rendelet  10. §.-a kiegészül az alábbi bekezdésekkel

(6) A közszolgáltatásban az alábbi szabványos űrtartalmú gyűjtőedények használhatók:

a) 60 l-es gyűjtőedény,

b) 110 -120 l-es gyűjtőedény,


(7 A 60 literes edény használatára jogosultak az egyfős háztartások és a nyugdíj ellátásban részesülő két fős  háztartás. A jogosultság megállapítása a népesség-nyilvántartás adatai szerint történik.

(8 A 60 l-es gyűjtőedényzetre vonatkozó jogosultságot a fogyasztó írásbeli igénylése alapján és a nyugellátásra történő jogosultság igazolásával a település jegyzője a népesség-nyilvántartás adatai alapján igazolja a közszolgáltató részére.


(9 A 60 l-es edényzetre való jogosultság megállapításának alapjául szolgáló feltételekben bekövetkezett változást a fogyasztó 15 napon belül köteles írásban bejelenteni a település jegyzőjéhez


                                                           2.§

A rendelet  a kihirdetést követő napon lép hatályba.


Arnót, 2014. november 25.


 dr. Üveges István                                                                Bodnár Katalin

         polgármester                                                                         jegyző


Kihirdetési záradék:

Ezen rendeletet 2014. november 26 napján kihirdettem.

           

                                                                                              Bodnár Katalin

                                                                                                       jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!