nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2016-05-30 -tól
Egyházaskesző Önkormányzat Képviselő-testületének 5/2016.(V.30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló 1/2015.(II.24 .) rendelet módosításáról

Egyházaskesző Község Önkormányzati Képviselőtestülete az Alaptörvény 32.cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotó hatáskörében, az Alaptörvény 32.cikk (1) bekezdés f. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2014. évi költségvetéséről szóló 1/2014.(II.28.) rendelet módosításáról a következőket rendeli el


1.§

Egyházaskesző község Önkormányzata Képviselőtestülete 1/2015.(II.24) (továbbiakban R.) rendeletének 2.§. (1)bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

2.§.(1) A Képviselőtestület az Önkormányzat és költségvetési szervei


a./ bevételi főösszegét : 86.095 e Ft-ban

b./ kiadási főösszegét : 86.095 e Ft-ban állapítja meg.”


2.§.


A R. 1,.,2/1.,2/2.,3, 4., 5, 6, 7., 8.,9.,10, számú mellékletei helyébe e rendelet , 1,.,2/1.,2/2.,3, 4., 5, 6, 7., 8.,9.,10. sz. mellékletei lépnek.


3.§.


E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

.Hegyiné Böröcz Adél Lendvai Jánosné

jegyző polgármester
A rendelet kihirdetve:

Egyházaskesző, 2016. május 30.Hegyiné Böröcz Adél

jegyző
Csatolmányok

Megnevezés méret
2015.évi módosított kv-i rendelet mellékletei Ek.
906.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!