nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszacsege Város Önkormányzata 20/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2017-01-01 -tól
Tiszacsege Város Önkormányzata 20/2016 (XII.15.) önkormányzati rendelete
a Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013.(I.31.) önkormányzati rendelet módosításárólTiszacsege Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. § (2) bekezdésében foglalt feladatkörében eljárva, a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3)-(4) bekezdése és 237. §-a alapján


1.§ A Tiszacsegei Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők juttatásairól szóló 2/2013. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


"3.§ A 2017. évben az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében az alapilletmény 30 %-a,  a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselő esetében pedig az alapilletmény 20 %-a."


2.§ Ez a rendelet 2017. január 1. napján lép hatályba.
Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!