nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.19.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2015-05-19 -tól
Tiszagyulaháza Község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2015 (V.19.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2014. évi költségvetésének végrehajtásáról

Tiszagyulaháza Önkormányzati Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a Magyarország Alaptörvénye 32. cikk (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. Az önkormányzat és költségvetési szervei 2014. évi költségvetésének teljesítése


1.§ Az önkormányzat 2014. évi teljesített költségvetési

a) kiadási főösszegét                467.510 ezer forintban,

b) bevételi főösszegét.              475.691 ezer forintban állapítja meg.


2. A költségvetési kiadások


2.§ (1) Az önkormányzat teljesített - továbbá eredeti, és módosított előirányzat szerinti - működési, fenntartási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint hagyja jóvá:


Teljesített működési kiadások összesen:         198.604 ezer forint

Ebből:

  1. - személyi jellegű kiadások:                                  74. 910 eFt
  2. - munkaadókat terhelő járulékok:                           14. 231 eFt
  3. - dologi kiadások:                                                 75. 121 eFt
  4. -ellátottak pénzbeli juttatásai:                                  6.185 eFt
  5. –egyéb működési célú kiadások :                         28. 157 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község működési bevételeinek és kiadásinak mérlegét a 2. melléklet mutatja be.


3.§ (1) Az önkormányzat teljesített felhalmozási kiadásai összesen 246.483 ezer forint.

A felhalmozási kiadásokból:


  1. a beruházások:                                                  133.443 eFt
  2. felújítások:                                                          33.484 eFt
  3. egyéb felhalmozási kiadások:                               79.556 eFt


(2) Tiszagyulaháza Község felhalmozási célú bevételeinek és kiadásinak mérlegét  3. melléklet mutatja be.


3. A költségvetési kiadások és bevételek


4.§ (1) Tiszagyulaháza község 2014. évi költségvetési bevételeinek és kiadásaink a pénzügyi mérlegét a 1. melléklet mutatja be.

(2)  Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának pénzügyi mérlegét a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(3) Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának működési bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 2. melléklete tartalmazza

(4) Tiszagyulaháza község 2014. évi zárszámadásának felhalmozási bevételeinek és kiadásainak mérlegét a rendelet 3. melléklete tartalmazza

(5) Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának beruházási kiadások beruházásonként a rendelet 4. melléklete tartalmazza

(6) Tiszagyulaháza Község 2014. évi zárszámadásának felújítási kiadások felújításonként a rendelet 5. melléklete tartalmazza

(7) Tiszagyulaháza Község Európai Uniós projektjeinek a felsorolását a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(8) Tiszagyulaháza Község 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 7. melléklete mutatja be

(9) Tiszagyulaházi Aprajafalva Óvoda 2014. évi költségvetési bevételeit és kiadási előirányzatonként, kiemelt előirányzatonként a rendelet 8. melléklete mutatja be

(10) Tiszagyulaháza Község 2014. évi maradvány levezetését a rendelet 9. mellélete tartalmazza

(11) Tiszagyulaháza Község többéves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek célok szerint, évenkénti bontásban a rendelet 10. melléklete tartalmazza

(12) Tiszagyulaháza Község 2014. évi vagyonmérlegét a rendelet 11. melléklete tartalmazza

(13) Tiszagyulaháza Község 2014. évi pénzeszköz változásának levezetését a rendelet 12. melléklete tartalmazza


4. A költségvetési létszámkeret


5.§ A képviselő-testület az önkormányzat ténylegesen felhasznált létszámkeretét 55 főben hagyja jóvá a 1. melléklet szerint.


5. A maradvány


6.§ (1) Az önkormányzat 2014. évi gazdálkodás során keletkezett, jogszabályok szerint felülvizsgált maradványa: 8. 169 e Ft-ban kerül jóváhagyásra.


(2) A maradványt a képviselő testület a rendelet 9. melléklete szerint fogadja el.


6. Záró rendelkezések


7.§ Ez a rendelet a 2015. május 19. napján lép hatályba.
Tiszagyulaháza, 2015. május 19.

Mikó Zoltán                                                                                     Dr. Kiss Imre

polgármester                                                                                         jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. melléklet
52 KB
2. melléklet
36.5 KB
3. melléklet
37 KB
4. melléklet
31.5 KB
5. melléklet
30.5 KB
6. melléklet
44 KB
7. melléklet
55 KB
8. melléklet
39 KB
9. melléklet
31 KB
10. melléklet
33.5 KB
11. melléklet
35 KB
12. melléklet
30.5 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!