nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2020-07-10 - 2020-07-12
Mány Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2020 (VII.9.) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

Mány Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 3/2020. (II.13.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: R.) 3. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„3. § (1) A Képviselő-testület az Önkormányzat és az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal 2020. évi költségvetésének összevont

                        a) bevételi főösszegét                  787 144 922 Ft-ban,

                        b) kiadási főösszegét                   787 144 922 Ft összegben állapítja meg. 


(2) A 2020. évi költségvetés működési bevételeinek, kiadásainak, felhalmozási bevételeinek, kiadásainak, valamint a finanszírozási bevételeinek és kiadásainak egyenlege nulla Ft, ezért nem válik szükségessé adósságot keletkeztető ügylet megkötése.


(3) Az (1) bekezdésben szereplő főösszegekből a Képviselő-testület

a) az Önkormányzat 2020. évi költségvetésének

aa) kiadási főösszegét                    579 910 343 Ft-ban,

ab) bevételi főösszegét                  579 910 343 Ft összegben állapítja meg,

b) az Óvoda és Mini Bölcsőde

ba) kiadási főösszegét                    91 410 671 Ft-ban,

bb) bevételi főösszegét                  91 410 671 Ft összegben állapítja meg,

c) a Konyha

ca) kiadási főösszegét                    47 754 528 Ft-ban,

cb) bevételi főösszegét                   47 754 528 Ft összegben állapítja meg,

d) a Művelődési Ház

da) kiadási főösszegét                   8 949 220 Ft-ban,

db) bevételi főösszegét                  8 949 220 Ft összegben állapítja meg.

e) a Polgármesteri Hivatal

ea) kiadási főösszegét                    59 120 160 Ft-ban,

eb) bevételi főösszegét                  59 120 160 Ft összegben állapítja meg.


2. § A R. 6. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„6. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési és felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat összevont, működési bevételi előirányzata összesen: 545 117 896 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:                471 073 933 Ft,

            ab) közhatalmi bevételek:                           47 085 000 Ft,

            ac) működési bevételek:                             26 958 963 Ft,

            ad) működési célú átvett pénzeszközök:                                        0 Ft,

b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 27 226 923 Ft, melyből

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:              9 936 953 Ft,

bb) a felhalmozási bevételek                                                     0 Ft,

bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                         0 Ft,

c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 232 090 073 Ft, melyből:

            ca) a maradvány igénybevétele:                              81 869 658 Ft,

            cb) Államháztartáson belüli megelőlegezések :               8 171 256 Ft,          cc) központi, irányítószervi támogatás:              142 049 159 Ft.

           

(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

a) az Önkormányzat működési bevételi előirányzata összesen: 490 881 776 Ft, melyből:

            aa) működési célú támogatások áht-n belül:                433 705 305 Ft,

            ab) közhatalmi bevételek:                                       47 085 000 Ft,

            ac) működési bevételek:                             10 091 471 Ft,

            ad) működési célú átvett pénzeszköz:                                 0 Ft,

b) az Önkormányzat felhalmozási bevételi előirányzata összesen: 9 936 953 Ft, melyből:

ba) a felhalmozási célú támogatás áht-n belülről:              9 936 953 Ft,

bb) a felhalmozási bevételek                                                    0 Ft,

bc) a felhalmozási célú átvett pénzeszköz:                                        0 Ft,

c) az Önkormányzat finanszírozási bevételi előirányzata összesen: 79 091 614 Ft, melyből:

ca) a maradvány igénybevétele                                   70 920 358 Ft,

cb) államháztartáson belüli megelőlegezések                        8 171 256 Ft.

           

(3) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 91 410 671 Ft, melyből:

   a) működési bevétel:                                                             15 562 908 Ft,

   b) a maradvány igénybevétele:                                     6 429 366 Ft,

   c) a belföldi finanszírozás bevételei:                                   75 847 766 Ft.


(4) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 47 754 528 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                         15 501 592 Ft,

  b) a maradvány igénybevétele:                                          1 560 316 Ft,

  c) a belföldi finanszírozás bevételei:                               30 692 620 Ft.


(5) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 8 949 220 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                            5 350 704 Ft,

     b) a maradvány igénybevétele:                                                 766 012 Ft,

     c) a belföldi finanszírozás bevételei:                          3 598 516 Ft.


(6) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási bevételi előirányzata összesen 59 120 160 Ft, melyből:

  a) működési bevétel:                                                          17 820 919 Ft,

  b) a maradvány igénybevétele:                                           2 193 606 Ft,

  c) a belföldi finanszírozás bevételei:                              39 105 635 Ft.”


3. § A R. 7. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:


„7. § (1) Az Önkormányzat, az Óvoda és Mini Bölcsőde, a Konyha, a Művelődési Ház és a Hivatal összevont működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

   a) az Önkormányzat összevont működési kiadási előirányzata összesen: 362 062 555 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                                     192 568 210 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                    34 693 709 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                       110 878 446 Ft,

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                                    10 332 720 Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadás:                        13 589 470 Ft,

   b) az Önkormányzat összevont, felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 237 654 424 Ft,

   c) az Önkormányzat összevont, finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 187 427 943 Ft.


(2) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Önkormányzat működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzatait a Képviselő-testület a következők szerint határozza meg:

   a) az Önkormányzat működési kiadási előirányzata összesen 155 554 976 Ft, melyből:

            aa) személyi jellegű kiadások:                              61 373 281    Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                      9 687 926    Ft,

            ac) dologi kiadások:                                              61 523 579    Ft,

            ad) ellátottak pénzbeli juttatásai:                        10 332 720    Ft,

            ae) egyéb működési célú kiadás:                        12 637 470    Ft,

            af) a működési kiadásokból kötelezően ellátandó feladat: 141 955 222 Ft, önként vállalt feladat: 5 525 000 Ft, államigazgatási feladat: 8 074 754 Ft,

   b) az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 55 540 178 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 55 540 178 Ft,

   c) az Önkormányzat finanszírozási kiadási előirányzata összesen: 236 927 424    Ft, melyből a kötelező feladat ellátás: 236 927 424    Ft.


(3) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből az Óvoda és Mini Bölcsőde működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 91 410 671 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                               67 143 400 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                   13 267 521 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                              10 472 750 Ft,

  b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 91 507 571 Ft.

  c) Az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 527 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 527 000 Ft.


(4) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Konyha működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 47 754 528 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                 16 966 800 Ft,

ab) munkaadókat terhelő járulékok:                         3 098 190 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                27 489 538 Ft,

  b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 47 554 528 Ft,

  c) A Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen: 200 000 Ft, melyből a kötelező feladat ellátás 200 000 Ft.


(5) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Művelődési Ház működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 8 949 220 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                    3 300 000 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                            577 500 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                    4 871 720 Ft,

            ad) egyéb működési célú kiadás:                                            200 000 Ft.

  b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 8 949 220 Ft.


(6) a) Az (1) bekezdésben szereplő összegekből a Hivatal működési, felhalmozási, finanszírozási kiadási előirányzata összesen 59 120 160 Ft, melyből:

aa) személyi jellegű kiadások:                                   43 784 729 Ft,

            ab) munkaadókat terhelő járulékok:                         8 062 572 Ft,

            ac) dologi kiadások:                                                    6 520 859 Ft,

            ad) egyéb működési célú kiadás:                                            752 000 Ft.

  b) A működési kiadási előirányzatból a kötelező feladat ellátás 59 120 160 Ft.”


4. § A R. 11. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„11. § (1) Az Önkormányzat beruházási és felújítási kiadásai - Áfá-val növelt értékben - összesen: 236 927 424 Ft. A Képviselő-testület a Művelődési Háznál és a Hivatalnál nem tervez beruházást és felújítást. A beruházási és felújítási kiadásokból:

  a) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Önkormányzat felhalmozási kiadási előirányzata összesen 236 927 424    Ft, melyből:

aa) a beruházások előirányzata:                                221 633 008 Ft,

ab) a felújítások előirányzata:                                      15 294 416 Ft.

  b) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Óvoda és Mini Bölcsőde felhalmozási kiadási előirányzata összesen 527 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 527 000 Ft.

  c) Az (1) bekezdésben szereplő összegből az Konyha felhalmozási kiadási előirányzata összesen 200 000 Ft, melyből a beruházások előirányzata 200 000 Ft.”


5. § A R. 12. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


„12. § (1) Az Önkormányzat a működési kiadások között 2020. évben 1 805 763 Ft összegben tartalékot képez, amelyet az évközi többletigények, valamint az elmaradt bevételek pótlására használ fel.


6. § A R. 1. melléklete helyébe a rendelet 1. melléklete lép.

7. § A R. 2. melléklete helyébe a rendelet 2. melléklete lép.

8. § A R. 2/a. melléklete helyébe a rendelet 2/a. melléklete lép.

9. § A R. 2/b. melléklete helyébe a rendelet 2/b. melléklete lép.

10. § A R. 2/c. melléklete helyébe a rendelet 2/c. melléklete lép.

11. § A R. 2/d. melléklete helyébe a rendelet 2/d. melléklete lép.

12. § A R. 2/e. melléklete helyébe a rendelet 2/e. melléklete lép.

13. § A R. 3. melléklete helyébe a rendelet 3. melléklete lép.

14. § A R. 3/a. melléklete helyébe a rendelet 3/a. melléklete lép.

15. § A R. 3/b. melléklete helyébe a rendelet 3/b. melléklete lép.

16. § A R. 3/c. melléklete helyébe a rendelet 3/c. melléklete lép.

17. § A R. 3/d. melléklete helyébe a rendelet 3/d. melléklete lép.

18. § A R. 3/e. melléklete helyébe a rendelet 3/e. melléklete lép.

19. § A R. 5. melléklete helyébe a rendelet 4. melléklete lép.

20. § A R. 6. melléklete helyébe a rendelet 5. melléklete lép.

21. § A R. 8. melléklete helyébe a rendelet 6. melléklete lép.

22. § A R. 10. melléklete helyébe a rendelet 7. melléklete lép.

23. § A R. 11. melléklete helyébe a rendelet 8. melléklete lép.

      24. § A R. 12. melléklete helyébe a rendelet 9. melléklete lép.

25. § A R. 13. melléklete helyébe a rendelet 10. melléklete lép.

26. § A R. 14. melléklete helyébe a rendelet 11. melléklete lép.

27. § A R. 15. melléklete helyébe a rendelet 12. melléklete lép.

28. § A R. 15/a. melléklete helyébe a rendelet 12/a. melléklete lép.

29. § A R. 15/b. melléklete helyébe a rendelet 12/b. melléklete lép.

30. § A R. 15/c. melléklete helyébe a rendelet 12/c. melléklete lép.

31. § A R. 15/d. melléklete helyébe a rendelet 12/d. melléklete lép.

32. § A R. 15/e. melléklete helyébe a rendelet 12/e. melléklete lép.

33. § A R. 16. melléklete helyébe a rendelet 13. melléklete lép.

34. § A R. 19. melléklete helyébe a rendelet 14. melléklete lép.

35. § A R. 19/a. melléklete helyébe a rendelet 14/a. melléklete lép.


36. § Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.                         

Ugron Zoltán                                                            Hopka Rita

              polgármester                                                                jegyzőMagyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!