nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018 (XI.26.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-01-01 - 2019-01-02
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 19/2018 (XI.26.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. számú rendelet módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII. 18.) Ör. sz. rendelet (a továbbiakban: R.) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. §

A R. 41. § (2) bekezdése az alábbiakra módosul:


„A Polgármesteri Hivatal a következő belső szervezeti egységekre tagozódik:

1. Pénzügyi iroda,

2., Műszaki, Településüzemeltetési és Közterület-felügyeleti Iroda

3. Igazgatási Iroda

4. A jegyző közvetlen irányítása alá tartozó: Titkárság”2.§

Ez a rendelet 2019. január 1-jén lép hatályba.
         Szabóné Karsai Mária s. k.                                                  Dr. Hajdu Miklós s. k.

                     polgármester                                                                         jegyző


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!