nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.24.) Ör. számú rendelete
Hatályos:2019-01-25 - 2019-01-26
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2019 (I.24.) Ör. számú rendelete
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés d) pontjában rögzített feladatkörében eljárva Ebes Községi Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 39/2015. (XII.18.) Ör. számú rendelete (továbbiakban: Rendelet) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1. § A Rendelet 1. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép.

2. § A Rendelet 2. számú melléklete helyébe e rendelet 2. számú melléklete lép.

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és az azt követő napon hatályát veszti.


Ebes, 2019. január 23.Szabóné Karsai Mária s. k.

polgármester

Dr. Morvai Gábor s. k.

jegyzőCsatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
17.24 KB
2. számú melléklet
16.45 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!