nyomtatás  nagyítás kicsinyítés 
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Hatályos:2019-09-26 - 2019-09-27
Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 24/2019. (IX.25.) önkormányzati rendelete
Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete módosításáról

Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva – figyelembe véve Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete Pénzügyi Bizottságának véleményét – Ebes Községi Önkormányzat Képviselő-testületének Ebes Községi Önkormányzat 2019. évi költségvetéséről szóló 6/2019. (II.18.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: R) módosításáról az alábbi rendeletet alkotja:


1.§


A R. 3.§ (1) – (5) bekezdései helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

(1) A Képviselő-testület az önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi költségvetésének összevont bevételi főösszegét 1.365.532 e Ft, valamint összevont kiadási főösszegét 1.365.532 e Ft-ban állapítja meg a 2. számú melléklet szerint.

(2) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 1.331.920 eFt.

(3) A polgármesteri hivatal 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 77.258 e Ft.

(4) Az Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 66.663 e Ft.

(5) A Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019. évi költségvetésének bevételi és kiadási főösszege 159.735 e Ft.


2.§


A R. 4.§-a helyébe az alábbi rendelkezés lép:


(1) Az önkormányzat 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek



aa)

Támogatások, kiegészítések

176 493

eFt

ab)

Támogatás értékű bevételek

28 725

eFt

ac)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on belülről         

93 874

eFt

ad)

Önkormányzat sajátos működési bevételei

380 822

eFt

ae)

Intézményi működési bevételek

85 439

eFt

af)

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek                                    

28 657

eFt

ag)

Működési célú átvett pénzeszközök                                         

3 000

eFt

ah)

Felhalm.célú pénzeszk.átvét.áll.házt-on kívülről                     

0

eFt

ai)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                              

533 658

eFt

aj)

Finanszírozási bevételek                                                          

1 252

eFt





b)

Kiadások



ba)

Működési kiadások

415 444

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások

621 146

eFt

bc)

Tartalék

19 021

eFt

bd)

Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafizetése

6 265

eFt

be)

Ir.szerv alá tart.kv-i szervnek folyós. támog.

270 044

eFt





(2) A Polgármesteri Hivatal 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek



aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

1 212

eFt

ab)

Intézményi működési bevétel

800

eFt

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

2 777

eFt

ad)

Önkormányzati támogatások

72 469

eFt





b)

Kiadások



ba)

Működési kiadások  

76 908

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                 

350

eFt






(3) Alapszolgáltatási Központ 2019. évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek



aa)

Intézményi működési bevételek                                            

14 125

eFt

ab)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

3 262

eFt

ac)

Önkormányzati támogatások

49 276

eFt





b)

Kiadások



ba)

Működési kiadások                                                                 

64 568

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                          

2 095

eFt






 (4) Benedek Elek Óvoda és Mini Bölcsőde 2019.évi költségvetésének bevételei és kiadásai:


a)

Bevételek



aa)

Működési célú támogatás áll.házt-on belülről

2 691

eFt

ab)

Intézményi működési bevételek                                                  

5 343

eFt

ac)

Előző évi pénzmaradvány igénybevétele                             

3 403

eFt

ad)

Önkormányzati támogatás                                                         

148 298

eFt






b)

Kiadások



ba)

Működési kiadások                                                                    

159 246

eFt

bb)

Felhalmozási célú kiadások                                                             

489

eFt







3.§


A R. 3.§-ban jelölt 2., 3., 4., 5., 6., 7., 12., 14. számú mellékletei helyébe e rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8. számú mellékletei lépnek.


4.§


E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.



Ebes, 2019. szeptember 18.




Szabóné Karsai Mária s. k.                                            Dr. Morvai Gábor s. k.

    polgármester                                                                    jegyző




Csatolmányok

Megnevezés méret
1. számú melléklet
116.34 KB
2. számú melléklet
110.2 KB
3. számú melléklet
110.8 KB
4. számú melléklet
91.94 KB
5. számú melléklet
80.71 KB
6. számú melléklet
84.52 KB
7. számú melléklet
119.78 KB
8. számú melléklet
82.87 KB


Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft.
Az Önkormányzati Rendelettárban elérhető szövegek tekintetében a Közlönykiadó minden jogot fenntart!